Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Antrodiella fissiliformis »

História popisu - Antrodiella fissiliformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pil.) Gilbn. & Ryv. 1(Pilát) Gilb. & Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Perenniporia fissiliformis (Pilát) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22(2): 365 (1985) Poria fissiliformis Pilát, Studia Botanica Čechoslavaca 3: 1 (1940) Tyromyces fissiliformis (Pilát) Kotl. & Pouzar, Česká Mykol. 42(3): 132 (1988) 1<b>Frantisekia fissiliformis</b> <b>(Pil&#225;t) Spirin &amp; Zmitr.</b>, <i>Czech Mycol.</i> <b>59</b>(2): 144 (2007)<br><b>Perenniporia fissiliformis</b> <b>(Pil&#225;t) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 365 (1985)<br><b>Poria fissiliformis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Stud. Bot. &#268;echoslav.</i> <b>3</b>: 1 (1940)<br><b>Tyromyces fissiliformis</b> <b>(Pil&#225;t) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>42</b>(3): 132 (1988)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1132933


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.12.2007 21:11

antrodiela žltooranžová

Antrodiella fissiliformis (Pil.) Gilbn. & Ryv.


Výskyt: VII. - XI.

Význam:

Nejedlá