Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gloeoporus pannocinctus »

História popisu - Gloeoporus pannocinctus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 08.01.2016 09:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden, Mycotaxon 22(2): 364 (1985) Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä, Karstenia 25(1): 23 (1985) Polyporus pannocinctus Romell, Ark. Bot. 11(3): 20 (1911) Poria pannocincta (Romell) J. Lowe, Tech. Publ. N.Y. State Univ. Coll. Forestry 65: 55 (1946) Tyromyces pannocinctus (Romell) Kotl. & Pouzar, Česká Mykol. 18: 65 (1964) 1<b>Ceriporiopsis pannocincta</b> <b>(Romell) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Gelatoporia pannocincta</b> <b>(Romell) Niemel&#228;</b>, <i>Karstenia</i> <b>25</b>(1): 23 (1985)<br><b>Polyporus pannocinctus</b> <b>Romell</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>11</b>(no. 3): 20 (1911)<br><b>Poria pannocincta</b> <b>(Romell) J. Lowe</b>, <i>Tech. Publ. N.Y. St. Univ. Coll. For.</i> <b>65</b>: 55 (1946)<br><b>Tyromyces pannocinctus</b> <b>(Romell) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>18</b>: 65 (1964)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1297853


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2007 21:15

voskopórovček zelenkastý

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss.


Výskyt: VIII. - XI.