Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thelephora terrestris f. resupinata »

História popisu - Thelephora terrestris f. resupinata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 17.09.2008 09:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Plesňovka zemná rozliatá 1plesňovka zemná rozliata


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2007 21:01

Plesňovka zemná rozliatá

Thelephora terrestris f. resupinata (Bourdot & Galzin) Donk


Výskyt: VI. - XI.