Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria fennica »

História popisu - Ramaria fennica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 27.12.2013 15:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Clavaria fennica P. Karst., Not. Sällsk. Fauna et Fl. Fenn. Förh., Preprint 9: 372 (1868) Clavaria testaceoflava var. testaceoviridis G.F. Atk., Annls mycol. 6: 58 (1908) Clavaria testaceoviridis (G.F. Atk.) Doty, Lloydia: 47 (1944) Clavariella fennica (P. Karst.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 50: 223 (1891) Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken, Vadem. Pilzfr.: 264 (1920) Ramaria testaceoviridis (G.F. Atk.) Corner, Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1): 631 (1950) 1<b>Clavaria fennica</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Preprint <b>9</b>: 372 (1868)<br><b>Clavaria testaceoflava var. testaceoviridis</b> <b>G.F. Atk.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>6</b>(1): 58 (1908)<br><b>Clavaria testaceoviridis</b> <b>(G.F. Atk.) Doty</b>, <i>Lloydia</i> <b>7</b>: 47 (1944)<br><br><b>Clavariella fennica</b> <b>(P. Karst.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>50</b>: 223 (1891)<br><b>Ramaria fennica var. cinnamomeoviolacea</b> <b>Schild &amp; Christan</b>, in Schild, <i>Z. Mykol.</i> <b>61</b>(2): 169 (1995)<br><b>Ramaria fennica</b> <b>(P. Karst.) Ricken</b>, <i>Vadem. Pilzfr.</i>: 264 (1920) <b><font color='#0000FF'>var. fennica</font></b><br><b>Ramaria fennica var. griseolilacina</b> <b>Schild</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>61</b>(2): 160 (1995)<br><b>Ramaria fennica var. olivacea</b> <b>Schild</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>61</b>(2): 173 (1995)<br><b>Ramaria fennica var. violacea</b> <b>Schild</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>61</b>(2): 165 (1995)<br><br><b>Ramaria testaceoviridis</b> <b>(G.F. Atk.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 631 (1950)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356844


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2007 20:46

strapačka fínska

Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken


Výskyt: VIII. - X.