Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tarzetta gaillardiana »

História popisu - Tarzetta gaillardiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 04.10.2018 22:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Geopyxis gaillardiana</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; D. Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>18</b>: 15 (1905)<br><b>Pustularia gaillardiana</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>18</b>: 141 (1902)<br><b>Pustulina gaillardiana</b> <b>(Boud.) D.C. Pant &amp; V.P. Tewari</b>, <i>Mycologia</i> <b>62</b>(6): 1191 (1971) [1970] 1<b>Geopyxis gaillardiana</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; D. Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>18</b>: 15 (1906)<br><b>Pustularia gaillardiana</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>18</b>: 141 (1902)<br><b>Pustulina gaillardiana</b> <b>(Boud.) D.C. Pant &amp; V.P. Tewari</b>, <i>Mycologia</i> <b>62</b>(6): 1191 (1971) [1970]

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 27.04.2015 11:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1zvonkovka Gaillardova

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Geopyxis gaillardiana (Boud.) Sacc. & D. Sacc., Syll. fung. (Abellini) 17: 15 (1905) Pustularia gaillardiana Boud., (1902) Pustulina gaillardiana (Boud.) D.C. Pant & V.P. Tewari 1<b>Geopyxis gaillardiana</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; D. Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>18</b>: 15 (1905)<br><b>Pustularia gaillardiana</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>18</b>: 141 (1902)<br><b>Pustulina gaillardiana</b> <b>(Boud.) D.C. Pant &amp; V.P. Tewari</b>, <i>Mycologia</i> <b>62</b>(6): 1191 (1971) [1970]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1324437


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2007 20:17

tarzeta malá

Tarzetta gaillardiana (Boud.) Korf & J.K. Rogers