Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hypochnicium erikssonii »

História popisu - Hypochnicium erikssonii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 12.12.2007 19:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1BELÁNIK ERIKSSONOV - Hypochnicium erikssonii Halle 1Hallenb. & Hjortstam


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 12.12.2007 19:39

Belánik Erikssonov

Hypochnicium erikssonii BELÁNIK ERIKSSONOV - Hypochnicium erikssonii Halle


Výskyt: VI. - XI.