Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Botryobasidium laeve »

História popisu - Botryobasidium laeve

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 20:18

sieťovník splývavý

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto


Výskyt: III. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice tvoria mäkký plstnatý tenučký povlak

Výskyt:

Rastie hojne na hnijúcom dreve listnáčov, menej na ihličnanoch.