Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tylospora asterophora »

História popisu - Tylospora asterophora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 19:44

lalokovec hviezdovitý

Tylospora asterophora (Bonord.) Donk


Výskyt: V. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice sú rozliate.

Výskyt:

Rastie zriedkavo na dreve ihličnanov aj listnáčov, na lesnej hrabanke a na zvyškoch rastlín, výnimočne i na holej zemi.