Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fibrodontia gossypina »

História popisu - Fibrodontia gossypina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 19.12.2013 15:23

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1CZ synonymum: kornatec lužní


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 17.12.2013 19:38

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hyphodontia gossypina 1Fibrodontia gossypina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Parmasto) Hjortstam 1Parmasto

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Fibrodontia gossypina Parmasto, Consp. System. Corticiac. (Tartu): 207 (1968)  1<b>Hyphodontia gossypina</b> <b>(Parmasto) Hjortstam</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>39</b>: 416 (1990)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1330867


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornatec bavlníkový


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.12.2007 18:58

hyfodoncia lužná

Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam


Výskyt: I. - XII.

Výskyt:

Rastie takmer výlučne na dreve listnáčov, výnimočne i na ihličnanoch.