Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramariopsis subarctica »

História popisu - Ramariopsis subarctica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 12:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pilát


Úvodné znenie

Publikoval: Božena Kuzmová
Dátum: 29.11.2007 16:21

pastrapačka

Ramariopsis subarctica
kuřinec subarktický