Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tapesia fusca »

História popisu - Tapesia fusca

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.11.2013 13:44

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.11.2013 13:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Mollisia fusca (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 207 (1871) Peziza fusca Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 29 (1800) [1799] Peziza fusca Pers., (1800) [1799] var. fusca 1<b>Mollisia fusca</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 207 (1871)<br><b>Mollisia fusca</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 208 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. fusca</font></b><br><b>Peziza fusca</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 29 (1800) [1799]<br><b>Peziza fusca var. major</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 328 (1805)<br><b>Peziza fusca var. vulgaris</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 328 (1805)<br><b>Tapesia fusca f. corni</b> <b>Rehm</b><br><b>Tapesia fusca</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 302 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>f. fusca</font></b><br><b>Tapesia fusca f. macrasca</b> <b>Peyronel</b><br><b>Tapesia fusca var. corni</b> <b>(Rehm) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 140 (1907)<br><b>Tapesia fusca var. fagi</b> <b>Feltgen</b><br><b>Tapesia fusca</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 302 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. fusca</font></b><br><b>Tapesia fusca var. microspora</b> <b>Gamund&#237;</b>, <i>Fl. criptog. Tierra del Fuego</i> (Buenos Aires) <b>10</b>(4): 52 (1987) [1986]<br><b>Tapesia fusca var. viburni</b> <b>Feltgen</b><br><b>Trochila fusca</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>11</b>: 244 (1870)<br><b>Trochila fusca</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>11</b>: 244 (1870) <b><font color='#0000FF'>subsp. fusca</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1247868


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 21:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fuckel

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Mollisia fusca 1Mollisia fusca (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 19: 207 (1871) Peziza fusca Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 29 (1800) [1799] Peziza fusca Pers., (1800) [1799] var. fusca


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 14.02.2008 17:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Mollisia fusca


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.11.2007 11:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Apotécia 1 - 3 mm veľké. Técium svetlé, modrosivé. 1

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Apotécia 1 - 3 mm veľké. Técium svetlé, modrosivé.


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 26.11.2007 11:02

Tapézia tmavá

Tapesia fusca
Plstnatka hnědá


Výskyt:

Hojne na dreve listnáčov.