Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tubulicrinis strangulatus »

História popisu - Tubulicrinis strangulatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 10.11.2007 22:19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Druh nie je v CHECKLIST-e.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 10.11.2007 22:15

Rúrkovec obrúbený

Tubulicrinis strangulatus K.H. Larss. & Hjortstam
Rourkovec

Nejedlá huba