Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Heyderia abietis »

História popisu - Heyderia abietis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 21.11.2013 17:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Gymnomitrula abietis (Fr.) S. Imai 1941,Helvella cucullata Batsch 1786 Leotia mitrula Pers. 1801, Mitrula abietis Fr. 1821, Mitrula cucullata (Batsch) Fr. 1846  1<b>Gymnomitrula abietis</b> <b>(Fr.) S. Imai</b>, <i>J. Fac. agric., Hokkaido Imp. Univ.</i>, Sapporo <b>45</b>: 173 (1941)<br><b>Heyderia abietis</b> <b>(Fr.) Link</b>, <i>Handbuck zur Erkennung der Nutzbarsten und am H&#228;ufigsten Vorkommenden Gew&#228;chse</i> <b>3</b>: 312 (1833) <b><font color='#0000FF'>var. abietis</font></b><br><b>Leotia mitrula</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 611 (1801)<br><b>Leotia mitrula</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 611 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. mitrula</font></b><br><b>Leotia mitrula var. strobilina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 295 (1805)<br><b>Leotia mitrula var. vulgaris</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 295 (1805)<br><b>Mitrula abietis</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 492 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1118651


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 22:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Link


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 28.10.2007 22:52

čiapočka jedľová

Heyderia abietis
čapulka jedlová

Vzácna huba

Význam:

Veľmi zriedkavá