Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chlorophyllum olivieri »

História popisu - Chlorophyllum olivieri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 17.05.2018 10:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1bedla Olivierova 1bedla šedohnědá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lepiota olivieri</b> <b>Barla</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>2</b>: 113 (1886)<br><b>Macrolepiota olivieri</b> <b>(Barla) Wasser</b>, <i>Flora Gribov Ukrainy</i>, [Fungal Flora of the Ukraine. Basidiomycetes. Agaricaceae] (Kiev): 298 (1980)<br><b>Macrolepiota rachodes f. olivieri</b> <b>(Barla) de Kok</b>, in Kok &amp; Vellinga, <i>Persoonia</i> <b>17</b>(1): 74 (1998)<br><b>Macrolepiota rachodes var. olivieri</b> <b>(Barla) Barla</b>, <i>Fl. mycol. ill.</i> <b>17</b>(1): 27 (1989) 1<b>Lepiota olivieri</b> <b>Barla</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>2</b>: 113 (1886)<br><b>Macrolepiota olivieri</b> <b>(Barla) Wasser</b>, <i>Flora Gribov Ukrainy</i>, [Fungal Flora of the Ukraine. Basidiomycetes. Agaricaceae] (Kiev): 298 (1980)<br><b>Macrolepiota rhacodes f. olivieri</b> <b>(Barla) de Kok</b>, in Kok &amp; Vellinga, <i>Persoonia</i> <b>17</b>(1): 74 (1998)<br><b>Macrolepiota rhacodes var. olivieri</b> <b>(Barla) Barla</b>, <i>Fl. mycol. ill.</i> <b>17</b>(1): 27 (1889)<br><b>Mastocephalus olivieri</b> <b>(Barla) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 860 (1891)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 30.01.2013 14:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bedla Olivierova

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lepiota olivieri</b> <b>Barla</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>2</b>: 113 (1886)<br><b>Macrolepiota olivieri</b> <b>(Barla) Wasser</b>, <i>Flora Gribov Ukrainy</i>, [Fungal Flora of the Ukraine. Basidiomycetes. Agaricaceae] (Kiev): 298 (1980)<br><b>Macrolepiota rachodes f. olivieri</b> <b>(Barla) de Kok</b>, in Kok &amp; Vellinga, <i>Persoonia</i> <b>17</b>(1): 74 (1998)<br><b>Macrolepiota rachodes var. olivieri</b> <b>(Barla) Barla</b>, <i>Fl. mycol. ill.</i> <b>17</b>(1): 27 (1989)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1374428


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 09.10.2009 23:33

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota olivieri 1Chlorophyllum olivieri

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Barla) Vellinga


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 09.10.2009 23:31

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Bedľa červenejúca záhradná 1Bedľa Olivierova

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rhacodes var. hortensis 1Macrolepiota olivieri

Kvalita:

Old VersionNew Version
14 12

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na otvorených miestach (záhrada, kompost), ale aj v svetlých agátových lesoch. 1Rastie v listnatých a ihličnatých lesoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1Je to jedovatá huba. 1Je to jedlá huba.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 07.12.2007 09:21

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Chlorophyllum rhacodes 1Macrolepiota rhacodes var. hortensis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vittad.) Vellinga 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 06.12.2007 18:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Macrolepiota rhacodes var. hortensis 1Chlorophyllum rhacodes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pilát) Wasser 1(Vittad.) Vellinga


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 19.10.2007 19:37

Bedľa červenejúca záhradná

Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Pilát) Wasser

Jedovatá huba

Výskyt:

Rastie na otvorených miestach (záhrada, kompost), ale aj v svetlých agátových lesoch.

Význam:

Je to jedovatá huba.