Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe spadicea var. albifolia »

História popisu - Hygrocybe spadicea var. albifolia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 19.02.2019 09:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Biela varieta klasickej lúčnice hnedožltej (Hygrocybe spadicea), od ktorej sa odlišuje takmer úplne alebo úplne bielymi lupeňmi, či hlúbikom. 1Biela varieta klasickej lúčnice hnedožltej (Hygrocybe spadicea), od ktorej sa odlišuje takmer úplne alebo úplne bielymi lupeňmi, či hlúbikom. Neaktulizovať podľa IF, kľúčovým systémom je The genus of Hygrocybe 2nd revised edition by David Boertmann.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 01.02.2019 18:58

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1lúčnica 1lúčnica hnedožltá bielolupenná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrophorus spadiceus var. albifolius Hesler & A.H. Sm., North American Species of Hygrophorus: 123 (1963) Hygrocybe spadicea var. albifolia (Hesler & A.H. Sm.) Boertm., Fungi of Northern Europe (Greve) 1: 151 (1995)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Široký maximálne 80mm, v mladosti je kužeľovitý, neskôr sa plocho rozprestiera, pričom často až praská. V strede má hrboľček, je vláknitý, presvitá cezeň dužina. Farba klobúka je tmavo hnedá, čiernohnedá. Je vlhký počas dažďa, inak je suchý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Sú voľné, často až úplne biele.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Je vysoký až 100mm, nie je hladký, ale vláknitý. Často sa je k báze zúžený, inak je valcovitý. Je bielej farby. Je taktiež aj dutý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bielej farby, bez výraznej vône, či chuti.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na podobných miestach ako klasická Hygrocybe spadicea, rastie na dobre obhospodárovaných lúkach, ktoré sú pravidelne kosené, nehnojené a prirodzené. Taktiež môže narásť aj v sadoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Pre svoju vzácnosť by mala byť ihneď nahlásená príslušným mykológom alebo slovenskej mykologickej spoločnosti. Je nejedlá, veľmi vzácna.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Biela varieta klasickej lúčnice hnedožltej (Hygrocybe spadicea), od ktorej sa odlišuje takmer úplne alebo úplne bielymi lupeňmi, či hlúbikom.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:06

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe spadicea var albifolia 1Hygrocybe spadicea var. albifolia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Hesler & A.H. Sm.) Boertm.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 22:06

lúčnica

Hygrocybe spadicea var albifolia