Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tremella simplex »

História popisu - Tremella simplex

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 05.04.2015 18:26

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1291495


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:02

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1H.S. JACKS - C.MARTIN 1H.S. Jacks. & G.W. Martin


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 08.01.2009 17:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rôsolovka parazitická


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 14.04.2007 10:05

Význam:

Old VersionNew Version
1Nachádza sa veľmi zriedka pre malú veľkosť. 1Nachádza sa veľmi zriedka, pre malú veľkosť sa často prehliadne.


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 05.02.2007 19:08

Tremella simplex H.S. JACKS - C.MARTIN
Rosolovka parazitická

Vzácna huba
Výskyt: I. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Mäkké rôsolovité plodničky 1-5 mm veľké, knoflikovitého tvaru, biele,
okrové, žltohnedé.

Výskyt:

Rastú jednotlivo, alebo splývajú v jeden celok. Parazituje na Obrúbenci
beztvarom.

Význam:

Nachádza sa veľmi zriedka pre malú veľkosť.