Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Galerina graminea »

História popisu - Galerina graminea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 26.01.2019 16:12

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Galerina laevis 1Galerina graminea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Singer 1(Velen.) Kühner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus laevis Pers. (1828) Galera graminea Velen. (1921) Galerina graminea (Velen.) Kühner (1935) 1<b>Agaricus laevis</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 164 (1828)<br><b>Galera graminea</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>3</b>: 548 (1921)<br><b>Galera laevis</b> <b>(Singer) Malen&#231;on &amp; Bertault</b>, <i>Champignon Sup&#233;rieurs du Maroc</i> <b>1</b>: 556 (1970)<br><b>Galera laevis var. glabrata</b> <b>Malen&#231;on &amp; Bertault</b>, <i>Champignon Sup&#233;rieurs du Maroc</i> <b>1</b>: 556 (1970)<br><b>Galera laevis</b> <b>(Singer) Malen&#231;on &amp; Bertault</b>, <i>Champignon Sup&#233;rieurs du Maroc</i> <b>1</b>: 556 (1970) <b><font color='#0000FF'>var. laevis</font></b><br><b>Galerina laevis</b> <b>Singer</b>, <i>Persoonia</i> <b>2</b>(1): 31 (1961)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1252424


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:45

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Singer 1Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 07.01.2007 23:35

kapucňovka hladká

Galerina laevis (Pers.) Singer
čepičatka hladká

Nejedlá huba

Výskyt:

Rastie v tráve a v machu.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na ostrí lupeňov má cystidy tvarom pripomínajúce holenné kosti (úzke s hlavičkou). Pleurocystidy chýbajú. Výtrusy sú kratšie ako 10 mikrometrov.