Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ossicaulis lignatilis »

História popisu - Ossicaulis lignatilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 31.10.2018 18:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus circinatus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 132 (1838) Agaricus lignatilis Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 368 (1801) Amanita rubescens var. circinata (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 16 (1887) Clitocybe lignatilis (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 86 (1879) Hypsizygus circinatus (Fr.) Singer, Lilloa 22: 180 (1951) Nothopanus lignatilis (Pers.) Bon, Docums Mycol. 17(no. 65): 53 (1986) Pleurocybella lignatilis (Pers.) Singer, Mycologia 39(1): 82 (1947) Pleurotus circinatus (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 344 (1887) Pleurotus lignatilis (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 105 (1871) Pleurotus lignatilis var. tephrocephalus Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 344 (1887) 1<b>Agaricus circinatus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 132 (1838) [1836-1838]<br><b>Agaricus lignatilis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 368 (1801)<br><b>Agaricus lignatilis var. asper</b> <b>Voglino</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>18</b>(no. 69): 42 (1896)<br><b>Agaricus lignatilis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 368 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. lignatilis</font></b><br><b>Clitocybe circinata</b> <b>(Gillet) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 87 (1879)<br><b>Clitocybe lignatilis</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 86 (1879)<br><b>Dendrosarcus circinatus</b> <b>(Gillet) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 463 (1898)<br><b>Dendrosarcus lignatilis</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 464 (1898)<br><b>Hypsizygus circinatus</b> <b>(Gillet) Singer</b>, <i>Lilloa</i> <b>22</b>: 180 (1951) [1949]<br><b>Nothopanus lignatilis</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 53 (1986)<br><b>Nothopanus lignatilis var. albovirens</b> <b>(Qu&#233;l.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 86): 40 (1992)<br><b>Nothopanus lignatilis</b> <b>(Pers.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>17</b>(no. 65): 53 (1986) <b><font color='#0000FF'>var. lignatilis</font></b><br><b>Omphalia lignatilis</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>C. r. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>30</b>(2): 494 (1902) [1901]<br><b>Omphalia lignatilis var. albovirens</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>C. r. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>30</b>(2): 494 (1902) [1901]<br><b>Omphalia lignatilis</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>C. r. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>30</b>(2): 494 (1902) [1901] <b><font color='#0000FF'>var. lignatilis</font></b><br><b>Pleurocybella lignatilis</b> <b>(Pers.) Singer</b>, <i>Mycologia</i> <b>39</b>(1): 82 (1947)<br><b>Pleurotus circinatus</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 344 (1876) [1878]<br><b>Pleurotus lignatilis</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 105 (1871)<br><b>Pleurotus lignatilis f. craspediformis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, II: Pleurotus Fries (Praha): 146 (1935)<br><b>Pleurotus lignatilis</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 105 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. lignatilis</font></b><br><b>Pleurotus lignatilis f. verrucispora</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, II: Pleurotus Fries (Praha): 145 (1935)<br><b>Pleurotus lignatilis var. albovirens</b> <b>(Qu&#233;l.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>17</b>: 23 (1905)<br><b>Pleurotus lignatilis var. asper</b> <b>(Voglino) Sacc.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>35</b>(7): III (1896)<br><b>Pleurotus lignatilis</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 105 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. lignatilis</font></b><br><b>Pleurotus lignatilis var. tephrocephalis</b> <b>Sacc.</b> [as '<i>tephrocephalus</i>'], <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 344 (1887)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1104587


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.12.2013 23:44

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na dreve dubov. 1Rastie na dreve rôznych listnatých drevín.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 19.12.2013 23:43

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 11:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Redhead et Ginns 1(Pers.) Redhead & Ginns


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 20.01.2008 15:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Clitocybe lignatilis (Pers.) P.Karst. 1Agaricus circinatus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 132 (1838) Agaricus lignatilis Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 368 (1801) Amanita rubescens var. circinata (Pers.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 16 (1887) Clitocybe lignatilis (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 86 (1879) Hypsizygus circinatus (Fr.) Singer, Lilloa 22: 180 (1951) Nothopanus lignatilis (Pers.) Bon, Docums Mycol. 17(no. 65): 53 (1986) Pleurocybella lignatilis (Pers.) Singer, Mycologia 39(1): 82 (1947) Pleurotus circinatus (Fr.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 344 (1887) Pleurotus lignatilis (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 105 (1871) Pleurotus lignatilis var. tephrocephalus Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 344 (1887)


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 30.12.2006 10:28

Strmuľkovec drevný

Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead et Ginns
Strmělka dřevní

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk je biely, výrazne po okraji členitý, môže byť mierne lievikovitý.

Plodná časť:

Lupene sú biele, mierne zbiehavé.

Hlúbik:

Hlúbik je valcovitý.

Výskyt:

Rastie na dreve dubov.