Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Echinosphaeria strigosa »

História popisu - Echinosphaeria strigosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 31.01.2020 20:00

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Lasiosphaeria strigosa 1Echinosphaeria strigosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Alb. & Schwein.) Sacc. 1(Alb. & Schwein.) Declercq

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Echinosphaeria strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Declercq</b>, <i>Sterbeeckia</i> <b>28</b>: 38 (2009) [2008]<br><b>Leptospora strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 144 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria strigosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 37 (1805) 1<b>Lasiosphaeria strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>2</b>: 201 (1883)<br><b>Leptospora strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 144 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria strigosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 37 (1805)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Echinosphaeria canescens

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1145589 1538385


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.03.2014 20:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Echinosphaeria strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Declercq</b>, <i>Sterbeeckia</i> <b>28</b>: 38 (2009) [2008]<br><b>Leptospora strigosa</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 144 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria strigosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 37 (1805)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1145589


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 21:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) Sacc.


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 19.11.2006 19:54

chlpatka

Lasiosphaeria strigosa
chlupatka