Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agaricus dulcidulus »

História popisu - Agaricus dulcidulus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 19.01.2016 07:31

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Clitocybe dulcidula 1Agaricus dulcidulus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Sacc. & Traverso 1Schulzer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus dulcidulus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Revisione Hymenomycetes de France</i>: 14 (1898) 1Synonymy: Agaricus purpurellus F.H. Møller, Friesia 4(3): 204 (1952) Agaricus rubelloides Bon, Docums Mycol. 15(no. 60): 22 (1985) Agaricus rubellus (Gillet) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 1007 (1887) Fungus dulcidulus (Schulzer) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 479 (1898) Pratella rubella Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 565 (1878) Pratella sylvatica var. rubella (Gillet) L. Corb., Mém. Soc. natn. Sci. nat. Cherbourg 40(2): 182 (1929) Psalliota purpurella F.H. Møller, Friesia 4(3): 193 (1952) Psalliota rubella (Gillet) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 90 (1922) Psalliota rubella (Gillet) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 90 (1922) f. rubella

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Neaktualizovať poľa IF!

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1221570 10


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.12.2015 15:06

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pečiarka bledopurpurová 1pečiarka sladkastá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Agaricus dulcidulus 1Clitocybe dulcidula

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schulzer 1Sacc. & Traverso

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus purpurellus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus rubelloides</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 22 (1985)<br><b>Agaricus rubellus</b> <b>(Gillet) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 1007 (1887)<br><b>Fungus dulcidulus</b> <b>(Schulzer) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella rubella</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 565 (1878)<br><b>Pratella silvatica var. rubella</b> <b>(Gillet) L. Corb.</b>, <i>M&#233;m. Soc. natn. Sci. nat. math. Cherbourg</i> <b>40</b>(2): 182 (1929)<br><br><b>Psalliota pallens</b> <b>(J.E. Lange) Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 37 (1932)<br><b>Psalliota purpurella</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 193 (1952)<br><b>Psalliota rubella</b> <b>(Gillet) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 90 (1922)<br><b>Psalliota rubella f. pallens</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br> 1<b>Agaricus dulcidulus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Revisione Hymenomycetes de France</i>: 14 (1898)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1224043 1221570


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 23:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1S. Schulzer 1874 1Schulzer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus purpurellus (F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952; Agaricus rubelloides Bon 1985; Agaricus rubellus (Gillet) Sacc. 1887; Pratella silvatica var. rubella (Gillet) L. Corb. 1929; Psalliota amethystina sensu J.E. Lange; Psalliota rubella f. pallens J.E. Lange 1926; 1<b>Agaricus purpurellus</b> <b>(F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>(3): 204 (1952)<br><b>Agaricus rubelloides</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>15</b>(no. 60): 22 (1985)<br><b>Agaricus rubellus</b> <b>(Gillet) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 1007 (1887)<br><b>Fungus dulcidulus</b> <b>(Schulzer) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 479 (1898)<br><b>Pratella rubella</b> <b>Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 565 (1878)<br><b>Pratella silvatica var. rubella</b> <b>(Gillet) L. Corb.</b>, <i>M&#233;m. Soc. natn. Sci. nat. math. Cherbourg</i> <b>40</b>(2): 182 (1929)<br><br><b>Psalliota pallens</b> <b>(J.E. Lange) Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>17</b>(1-2): 37 (1932)<br><b>Psalliota purpurella</b> <b>F.H. M&#248;ller</b>, <i>Friesia</i> <b>4</b>: 193 (1952)<br><b>Psalliota rubella</b> <b>(Gillet) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 90 (1922)<br><b>Psalliota rubella f. pallens</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 12): 8 (1926)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1224043


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 24.08.2012 23:07

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 27.04.2007 12:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1pečiarka bledopurpurová


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 16:55

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schulzer 1874 1S. Schulzer 1874


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.04.2007 16:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pečárka purpurová

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus rubelloides Bon 1985; Agaricus rubellus (Gillet) Sacc. 1887; Agaricus purpurellus (F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952; Pratella silvatica var. rubella (Gillet) L. Corb. 1929; Psalliota amethystina sensu J.E. Lange; Psalliota rubella f. pallens J.E. Lange 1926; 1Agaricus purpurellus (F.H. M&#248;ller) F.H. M&#248;ller 1952; Agaricus rubelloides Bon 1985; Agaricus rubellus (Gillet) Sacc. 1887; Pratella silvatica var. rubella (Gillet) L. Corb. 1929; Psalliota amethystina sensu J.E. Lange; Psalliota rubella f. pallens J.E. Lange 1926;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 04.08.2006 13:44

Agaricus dulcidulus Schulzer 1874