Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coprinopsis tuberosa »

História popisu - Coprinopsis tuberosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.03.2016 15:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hnojník hlíznatý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Coprinus tuberosus Quél., Champs Jura Vosges: 289 (1878) 1<b>Coprinopsis tuberosa</b> <b>(Qu&#233;l.) P. Roux &amp; Guy Garc&#237;a</b>, in Roux, <i>Mille et Un Champignons</i>: 13 (2006)<br><br><b>Coprinus tuberosus</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Champs Jura Vosges</i> <b>25</b>: 289 (1878)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1365113


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 24.01.2008 18:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Coprinus tuberosus 1Coprinopsis tuberosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Quél. 1878 1(Quél.) Doveri, Granito & Lunghini

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Coprinus stercorarius sensu J.E. Lange [Fl. Ag. Dan. 4: 114 & pl. 159A (1939)];  1Coprinus tuberosus Quél., Champs Jura Vosges: 289 (1878)


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.08.2006 21:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél. 1878

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Coprinus stercorarius sensu J.E. Lange [Fl. Ag. Dan. 4: 114 & pl. 159A (1939)];


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 27.07.2006 18:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Peziza varia 1Hnojník

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Čiaška zvrstvená 1Coprinus tuberosus


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 27.07.2006 18:55

Peziza varia

Čiaška zvrstvená