Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Collybia cookei »

História popisu - Collybia cookei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 12.08.2012 17:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Microcollybia cookei (Bres.) Lennox 1<br><b>Collybia cirrhata var. cookei</b> <b>Bres.</b>, <i>Iconogr. Mycol.</i> <b>5</b>: 206 (1928)<br><b>Collybia tuberosa var. cookei</b> <b>(Bres.) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 38 (1987)<br><b>Microcollybia cookei</b> <b>(Bres.) Lennox</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>9</b>(1): 194 (1979)<br><b>Sclerotium fungorum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 120 (1801)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1416229


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 25.07.2008 20:39

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná peniazovka hľúzkovitá (Collybia tuberosa) má sklerócium tmavohnedé, peniazovka štetinkatá (Collybia cirrhata) sklerócium nemá.  1Vyrastá z nepravidelného, žltookrovo sfarbeného sklerócia. Podobná peniazovka hľúzkovitá (Collybia tuberosa) má sklerócium tmavohnedé a lesklé, tvarom pripomínajúce jablkové jadierko a peniazovka štetinkatá (Collybia cirrhata) sklerócium nemá.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 25.07.2008 20:14

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobná peniazovka hľúzkovitá (C. tuberosa) má sklerócium tmavohnedé, peniazovka štetinkatá sklerócium nemá.  1Podobná peniazovka hľúzkovitá (Collybia tuberosa) má sklerócium tmavohnedé, peniazovka štetinkatá (Collybia cirrhata) sklerócium nemá.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 25.07.2008 20:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.)J.D.Arnold

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Microcollybia cookei (Bres.) Lennox

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Najčastejšie na hnijúcich zvyškoch húb, ale aj zvyškoch rastlín ako listy a pod, v lesoch na vlhkých miestach.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podobná peniazovka hľúzkovitá (C. tuberosa) má sklerócium tmavohnedé, peniazovka štetinkatá sklerócium nemá.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.09.2005 20:04

Peniazovka Cookova

Collybia cookei