Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gliophorus psittacinus »

História popisu - Gliophorus psittacinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 11.05.2020 09:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Gliophorus perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Kovalenko</b>, <i>Opredelitel' Gribov SSSR</i> (Leningrad): 94 (1989)<br><b>Gliophorus psittacinus var. perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus psittacinus var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958) 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris) <b>2</b>(2): 562, pl. 545:1 (1792)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Gliophorus perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Kovalenko</b>, <i>Opredelitel' Gribov SSSR</i> (Leningrad): 94 (1989)<br><b>Gliophorus psittacinus var. perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus psittacinus var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 17.03.2019 08:59

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Extrémne variabilná lúčnica, čo do farby a docela široko rozšírená. 1Extrémne variabilná lúčnica, čo do farby a docela široko rozšírená. Pozn. F.Fuljer - Po usušení všetky položky čo mám (cca. 50 exsikátov) nadobudli žltooranžové sfarbenie.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 13.02.2019 17:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Kovalenko</b>, <i>Opredelitel' Gribov SSSR</i> (Leningrad): 94 (1989)<br><b>Gliophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958) <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Gliophorus psittacinus var. perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958) <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Gliophorus psittacinus var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b> 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Gliophorus perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Kovalenko</b>, <i>Opredelitel' Gribov SSSR</i> (Leningrad): 94 (1989)<br><b>Gliophorus psittacinus var. perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus psittacinus var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú široké, nezbiehavé, riedke, v mladosti krásne žlté, postupne až zelenajúce. 1Lupene sú široké, nezbiehavé, riedke, v mladosti krásne žlté, postupne až zelenajúce. [47216] [359415]

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je približne rovnako sfarbený ako aj klobúk mladej plodnice, čiže žltý, žltozelený, alebo celý zelený, u starých plodníc môže byť miestami aj ružovočervenkastý. Ani hlúbik nezaostáva za slizkosťou klobúka. Je dosť tenký, valcovitý, hladký, niekedy aj stlačený a tiež dutý, široký iba do 8 mm, vysoký maximálne okolo 70 mm. 1Hlúbik je približne rovnako sfarbený ako aj klobúk mladej plodnice, čiže žltý, žltozelený, alebo celý zelený, u starých plodníc môže byť miestami aj ružovočervenkastý. Ani hlúbik nezaostáva za slizkosťou klobúka. Je dosť tenký, valcovitý, hladký, niekedy aj stlačený a tiež dutý, široký iba do 8 mm, vysoký maximálne okolo 70 mm. [47215]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 01.02.2019 18:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b> 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Kovalenko</b>, <i>Opredelitel' Gribov SSSR</i> (Leningrad): 94 (1989)<br><b>Gliophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958) <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Gliophorus psittacinus var. perplexus</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958) <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Gliophorus psittacinus var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm. &amp; N.O. Nilsson</b>, <i>Index Fungorum</i> <b>317</b>: 1 (2017)<br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Arnolds</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(4): 477 (1985)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina var. perplexa</b> <b>(A.H. Sm. &amp; Hesler) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 82 (1995)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus perplexus</b> <b>A.H. Sm. &amp; Hesler</b>, <i>Sydowia</i> <b>8</b>(1-6): 328 (1954)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b>


Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 15.08.2017 23:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina 1Gliophorus psittacinus

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk&#233;ho Musea</i>, Historia Naturalis <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b> 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1103376


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 02.02.2014 21:42

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gliophorus psittacinus 1Hygrocybe psittacina

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1103376 10


Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 02.02.2014 15:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk&#233;ho Musea</i>, Historia Naturalis <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b> 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. Fr.</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk&#233;ho Musea</i>, Historia Naturalis <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe psittacina var. sciophanoides</b> <b>(Rea) Boertm.</b>, <i>Fungi of Northern Europe</i> (Greve) <b>1</b>: 92 (2010)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969)<br><b>Hygrocybe sciophanoides</b> <b>(Rea) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>var. sciophanoides</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanoides</b> <b>Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 303 (1922)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b>


Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 27.10.2013 15:52

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina 1Gliophorus psittacinus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.) P. Kumm. 1(Schaeff.) Herink

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus psittacinus, Gliophorus psittacinus 1<b>Agaricus cameleon</b> <b>Bull. &amp; Vent.</b>, <i>Hist. Champ. France</i> (Paris): 562, tab. 545:1 (1812)<br><b>Agaricus psittacinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821)<br><b>Agaricus sciophanus subsp. cauvinii</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 232 (1828)<br><b>Agaricus sciophanus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 102 (1821) <b><font color='#0000FF'>subsp. sciophanus</font></b><br><b>Gliophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk&#233;ho Musea</i>, Historia Naturalis <b>1</b>: 82 (1958)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871)<br><b>Hygrocybe psittacina var. abietina</b> <b>(R. Heim) Bon, Migl. &amp; Cherubini</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Hygrocybe psittacina</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 112 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. psittacina</font></b><br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877)<br><b>Hygrocybe sciophana f. minor</b> <b>(Hongo) Hongo</b>, <i>Mem. Fac. Educ. Shiga Univ.</i>, Nat. Sci. <b>32</b>: 91 (1982)<br><b>Hygrocybe sciophana</b> <b>(Fr.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 114 (1877) <b><font color='#0000FF'>f. sciophana</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus psittacinus f. elongata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Pilze aus Bayern</i>, Kritische Studien besonders zu M. Britzelmayr; Standortsangaben u.(kurze) Bestimmungstabellen: I. Teil: Thelephoraceen, Hydnaceen, Polyporaceen, Clavariaceen und Tremellaceen <b>19</b>(N.F. 13): 68 (1933)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus psittacinus var. abietinus</b> <b>R. Heim</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>63</b>: 131 (1948) [1947]<br><b>Hygrophorus psittacinus var. californicus</b> <b>Hesler &amp; A.H. Sm.</b>, <i>North American Species of Hygrophorus</i>: 227 (1963)<br><b>Hygrophorus psittacinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. psittacinus</font></b><br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838]<br><b>Hygrophorus sciophanus f. minor</b> <b>Hongo</b>, <i>J. Jap. Bot.</i> <b>33</b>: 138 (1958)<br><b>Hygrophorus sciophanus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 329 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. sciophanus</font></b>

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk široký 0,5-3,5(6) cm, polguľovitý až zvoncovitý neskôr rozprestretý, často s tupým hrboľom, slizký, na okrali s jemne presvitajúcimi lupeňmi často, olivovozelený, neskôr zelenkastý alebo tmavozelený, so žltými (niekedy celý žltý), červenými prechodmi, taktiež modrastozelenkastý zriedka. 1Keďže lúčnice sa vo všeobecnosti radia k vzrastovo menším hubám, aj klobúk lúčnice žltozelenej dosahuje priemer iba okolo 30 mm, pričom je v mladosti najskôr klenutý, zvoncovitý, v starobe nakoniec až rozprestretý, s jasne viditeľným tupým hrboľom, ktorý sa nachádza v strede na vrchole klobúka. Pri starších plodniciach býva okraj klobúka prehnutý smerom hore a často na ňom vznikajú aj trhliny. Takmer vždy môžeme pozorovať na okraji klobúka ryhovanie a presvitajúce lupene. Jej názov je veľmi výstižný, pretože klobúk môže byť zelený, žltozelený, žltý, ale aj žltooranžový, oranžový a oranžovočervený. Postupne sa tieto farby menia na červenohnedú, až fialovohnedú a to platí pre staršie plodnice. Z toho je jasné, že tento druh lúčnice prechádza počas rastu viacerými farebnými zmenami. Klobúk aj spolu s hlúbikom sú veľmi slizké a aj lesklé, čo niekedy spôsobuje menšie problémy fotografom, ktorí si chcú túto nádhernú lúčnicu zvečniť.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú široké, slabo až široko pripojené, občas zúbkom zbiehavé, farebne zladené s klobúkom, alebo bledšie. 1Lupene sú široké, nezbiehavé, riedke, v mladosti krásne žlté, postupne až zelenajúce.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Rozmery 2-6 × 0,2-0,8 cm, obyčajne válcovitý, niekedy pozdĺžne stlačený, slizký, farebne zladený s klobúkom a takmer vždy so zelenou časťou pod klobúkom. 1Hlúbik je približne rovnako sfarbený ako aj klobúk mladej plodnice, čiže žltý, žltozelený, alebo celý zelený, u starých plodníc môže byť miestami aj ružovočervenkastý. Ani hlúbik nezaostáva za slizkosťou klobúka. Je dosť tenký, valcovitý, hladký, niekedy aj stlačený a tiež dutý, široký iba do 8 mm, vysoký maximálne okolo 70 mm.

Dužina:

Old VersionNew Version
1Krehká, bez vône a chuti, farba svetlá. 1Dužina je krehká, bez vône aj chuti.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Vďaka svojmu charakteristickému a nezameniteľnému sfarbeniu by mala byť ľahko rozpoznateľná. Snáď iba pri zmene farieb starších plodníc môže dôjsť k zámene za iné druhy oranžovo, alebo oranžovočerveno sfarbených plodníc. No pravdepodobnosť zámeny je však malá, pretože či už na hlúbiku, alebo na klobúku môžeme takmer vždy pozorovať aspoň zostatky zelenej farby.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na nehnojených lúkach, ale i starých trávnikoch, prícestiach, niekedy aj v listnatých lesoch, príp. krovitých porastoch. 1Tak, ako aj ostatným druhom lúčnic, aj lúčnici žltozelenej sa najlepšie darí na machnatých okrajoch nehnojených lúk a pasienkov v blízkosti lesa, tiež sa môže objaviť aj v trávnatých častiach listnatých, ale aj ihličnatých lesov a v ich krovinatých okrajoch. Lúčnice sa v tráve nehľadajú vôbec ľahko, ale keď už človek vie, kam na ne treba ísť, po čase sa výsledok určite dostaví. A väčšinou platí, ak zbadáte prvú plodnicu, tak postupne ich začnete objavovať viac a viac, pretože rastie či už jednotlivo, ale často aj skupinovo, pričom dokáže vytvárať veľmi pekné a aj početnejšie skupiny. Navyše je veľmi pravdepodobné, že na jednej lúke objavíte hneď aj niekoľko druhov lúčnic. Lúčnica žltozelená je pomerne hojná a na niektorých miestach sa jej darí veľmi dobre. Prvé plodnice sa môžu začať objavovať už počas letných mesiacov a ak sú vhodné podmienky, tak vytrvalo rastú až do neskorej jesene.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1103376


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.:Fr.) P. Kumm. 1(Schaeff.) P. Kumm.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 18.03.2008 11:21

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina var. psittacina 1Hygrocybe psittacina


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 03.01.2008 15:32

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina 1Hygrocybe psittacina var. psittacina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.) P. Kumm. 1(Schaeff.:Fr.) P. Kumm.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 02.01.2008 20:07

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina var.psittacina 1Hygrocybe psittacina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) P. Kumm.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 29.12.2007 12:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrophorus psittacinus, Gliophorus psittacinus

Kvalita:

Old VersionNew Version
14 13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk široký 0,5-3,5(6) cm, polguľovitý až zvoncovitý neskôr rozprestretý, často s tupým hrboľom, slizký, na okrali s jemne presvitajúcimi lupeňmi často, olivovozelený, neskôr zelenkastý alebo tmavozelený, so žltými (niekedy celý žltý), červenými prechodmi, taktiež modrastozelenkastý zriedka.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú široké, slabo až široko pripojené, občas zúbkom zbiehavé, farebne zladené s klobúkom, alebo bledšie.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Rozmery 2-6 × 0,2-0,8 cm, obyčajne válcovitý, niekedy pozdĺžne stlačený, slizký, farebne zladený s klobúkom a takmer vždy so zelenou časťou pod klobúkom.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Krehká, bez vône a chuti, farba svetlá.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na nehnojených lúkach, ale i starých trávnikoch, prícestiach, niekedy aj v listnatých lesoch, príp. krovitých porastoch.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Extrémne variabilná lúčnica, čo do farby a docela široko rozšírená.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:44

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe psittacina 1Hygrocybe psittacina var.psittacina


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 15.09.2007 07:57

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 14


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Lúčnica žltozelená

Hygrocybe psittacina
Voskovka papouščí

Nejedlá huba
Výskyt: VI. - XII.