Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius uliginosus »

História popisu - Cortinarius uliginosus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 09:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec barinný 1pavučinovec močariskový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cortinarius concinnus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Symb. mycol. fenn.</i> <b>3</b>: 178 (1878)<br><b>Cortinarius queletii</b> <b>Bataille</b><br><b>Cortinarius uliginosus f. luteus</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) H&#248;il.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>71</b>: 92 (1984) [1983]<br><b>Cortinarius uliginosus f. obtusus</b> <b>(J.E. Lange) Nespiak</b> [as '<i>obtusi</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 237 (1975)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>f. uliginosus</font></b><br><b>Cortinarius uliginosus var. luteus</b> <b>Gabriel &amp; Lamoure</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>81</b>: 262 (1965)<br><b>Cortinarius uliginosus var. nauseosus</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Lloydia</i> <b>7</b>(3): 205 (1944)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll, 111 (1940)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>8</b>(7): 34 (1935)<br><b>Cortinarius uliginosus var. ruberrimus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 192 (1994)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosus</font></b><br><b>Dermocybe concinna</b> <b>(P. Karst.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 152 (1953)<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974)<br><b>Dermocybe uliginosa var. lutea</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 27 (1985) [1984]<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosa</font></b> 1<b>Cortinarius concinnus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Symb. mycol. fenn.</i> <b>3</b>: 178 (1878)<br><b>Cortinarius queletii</b> <b>Bataille</b><br><b>Cortinarius uliginosus f. luteus</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) H&#248;il.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>71</b>: 92 (1984) [1983]<br><b>Cortinarius uliginosus f. obtusus</b> <b>(J.E. Lange) Nespiak</b> [as '<i>obtusi</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 237 (1975)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>f. uliginosus</font></b><br><b>Cortinarius uliginosus var. luteus</b> <b>Gabriel &amp; Lamoure</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>81</b>: 262 (1965)<br><b>Cortinarius uliginosus var. nauseosus</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Lloydia</i> <b>7</b>(3): 205 (1944)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>8</b>(7): 34 (1935)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll, 111 (1940)<br><b>Cortinarius uliginosus var. ruberrimus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 192 (1994)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosus</font></b><br><b>Dermocybe concinna</b> <b>(P. Karst.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 152 (1953)<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974)<br><b>Dermocybe uliginosa var. lutea</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 27 (1985) [1984]<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosa</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1V ČR je vedený ako zraniteľný druh.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 20:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cortinarius concinnus P. Karst., 1878, Cortinarius queletii Bataille, Cortinarius uliginosus f. obtusus (J.E. Lange) Nespiak 1975, Cortinarius uliginosus var. obtusus J.E. Lange 1940, Dermocybe concinna (P. Karst.) M.M. Moser 1953, Dermocybe uliginosa (Berk.) M.M. Moser 1974 1<b>Cortinarius concinnus</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Symb. mycol. fenn.</i> <b>3</b>: 178 (1878)<br><b>Cortinarius queletii</b> <b>Bataille</b><br><b>Cortinarius uliginosus f. luteus</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) H&#248;il.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>71</b>: 92 (1984) [1983]<br><b>Cortinarius uliginosus f. obtusus</b> <b>(J.E. Lange) Nespiak</b> [as '<i>obtusi</i>'], <i>Flora Polska, Grzyby (Mycota), 7, Basidiomycetes, Agaricales, Cortinartaccae, Cortinarius 1</i> (Warszawa-Krakow): 237 (1975)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>f. uliginosus</font></b><br><b>Cortinarius uliginosus var. luteus</b> <b>Gabriel &amp; Lamoure</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>81</b>: 262 (1965)<br><b>Cortinarius uliginosus var. nauseosus</b> <b>A.H. Sm.</b>, <i>Lloydia</i> <b>7</b>(3): 205 (1944)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): lll, 111 (1940)<br><b>Cortinarius uliginosus var. obtusus</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>8</b>(7): 34 (1935)<br><b>Cortinarius uliginosus var. ruberrimus</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>6</b>: 192 (1994)<br><b>Cortinarius uliginosus</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 190 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosus</font></b><br><b>Dermocybe concinna</b> <b>(P. Karst.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 152 (1953)<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974)<br><b>Dermocybe uliginosa var. lutea</b> <b>(Gabriel &amp; Lamoure) Quadr.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 27 (1985) [1984]<br><b>Dermocybe uliginosa</b> <b>(Berk.) M.M. Moser</b>, <i>Schweiz. Z. Pilzk.</i> <b>52</b>(7): 103 (1974) <b><font color='#0000FF'>var. uliginosa</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1244207


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 19:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Berk. 1860  1Berk.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 09.01.2009 14:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Pavučinovec 1pavučinovec barinný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Berk. 1860

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cortinarius concinnus P. Karst., 1878, Cortinarius queletii Bataille, Cortinarius uliginosus f. obtusus (J.E. Lange) Nespiak 1975, Cortinarius uliginosus var. obtusus J.E. Lange 1940, Dermocybe concinna (P. Karst.) M.M. Moser 1953, Dermocybe uliginosa (Berk.) M.M. Moser 1974


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 13.03.2008 18:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1Pavučinovec


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2005 11:15

Cortinarius uliginosus
Pavučinec bažinný