Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stemonitopsis typhina »

História popisu - Stemonitopsis typhina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 03.06.2013 17:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Comatricha typhina (Roth) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 197 (1875) [1874] Comatricha typhina var. heterospora Rex, in Lister, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 45: 367 (1893) Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 7 (1873) Comatricha typhoides var. genuina Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 198 (1875) [1874] Comatricha typhoides var. heterospora (Rex) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 121 (1894) Stemonitis typhina F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 110 (1780) Stemonitis typhina Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 216 (1803) Stemonitis typhoides (Bull.) DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 257 (1805) Stemonitopsis typhoides (Bull.) T.N. Lakh. & Mukerji, Biblthca Mycol. 78: 349 (1981) Trichia typhoides Bull., Herb. Fr. 10: tab. 477, fig. 2 (1790) 1<b>Comatricha typhina</b> <b>(Roth) Rostaf.</b>, <i>&#346;luzowce monogr.</i> (Paryz): 197 (1875) [1874]<br><b>Comatricha typhina var. heterospora</b> <b>Rex</b>, in Lister, <i>Proc. Acad. nat. Sci. Philad.</i> <b>45</b>: 367 (1893)<br><b>Comatricha typhoides</b> <b>(Bull.) Rostaf.</b>, <i>Vers. Syst. Mycetozoen</i> (Strassburg): 7 (1873)<br><b>Comatricha typhoides var. genuina</b> <b>Rostaf.</b>, <i>&#346;luzowce monogr.</i> (Paryz): 198 (1875) [1874]<br><b>Comatricha typhoides var. heterospora</b> <b>(Rex) Lister</b>, <i>Monogr. Mycetozoa</i> (London): 121 (1894)<br><br><b>Stemonitis typhina</b> <b>F.H. Wigg.</b>, <i>Prim. fl. holsat.</i> (Kiliae): 110 (1780)<br><b>Stemonitis typhina</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 216 (1803)<br><b>Stemonitis typhoides</b> <b>(Bull.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 257 (1805)<br><b>Stemonitopsis typhoides</b> <b>(Bull.) T.N. Lakh. &amp; Mukerji</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>78</b>: 349 (1981)<br><b>Trichia typhoides</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>10</b>: tab. 477, fig. 2 (1790)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1324060


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 03.06.2013 17:39

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1pazderka

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 23:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Comatricha typhina (Roth) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 197 (1875) [1874] Comatricha typhina var. heterospora Rex, in Lister, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 45: 367 (1893) Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 7 (1873) Comatricha typhoides var. genuina Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 198 (1875) [1874] Comatricha typhoides var. heterospora (Rex) Lister, Monogr. Mycetozoa (London): 121 (1894) Stemonitis typhina F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 110 (1780) Stemonitis typhina Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 216 (1803) Stemonitis typhoides (Bull.) DC., in Lamarck & de Candolle, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 2: 257 (1805) Stemonitopsis typhoides (Bull.) T.N. Lakh. & Mukerji, Biblthca Mycol. 78: 349 (1981) Trichia typhoides Bull., Herb. Fr. 10: tab. 477, fig. 2 (1790)


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 19.02.2009 13:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1Pazdéreček paluškovitý 1pazderek orobincový


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2005 11:00

Stemonitopsis typhina
Pazdéreček paluškovitý

Nejedlá huba