Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe coccinea »

História popisu - Hygrocybe coccinea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 24.11.2019 19:53

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 112


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 14.04.2019 20:45

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk je široký maximálne 70mm. V mladosti je polguľovitého tvaru, neskôr sa plocho rozprestiera až je napokon skoro plochý. Niekedy môžu na okraji klobúka presvitať lupene. Klobúk je šarlátovočervený, červený, krvavočervený, oranžovočervený a niekedy až oranžový. Niekedy býva vrúbkovaný na okraji. Niekedy sa môže vyskytnúť žltý okraj klobúka. Je slizký, nie však lepkavý (jedine za dažďa). 1Klobúk je široký maximálne 70mm. V mladosti je polguľovitého tvaru, neskôr sa plocho rozprestiera až je napokon skoro plochý. Niekedy môžu na okraji klobúka presvitať lupene. Klobúk je šarlátovočervený, červený, krvavočervený, oranžovočervený a niekedy až oranžový. Niekedy býva vrúbkovaný na okraji. Niekedy sa môže vyskytnúť žltý okraj klobúka. Je slizký, nie však lepkavý (jedine za dažďa). [698385]

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú skoro vždy široko pripojené, niekedy môžu byť zúbkom pripojené. Sú však riedke, svetlejších farieb ako povrch klobúka, obyčajne sú žlté, žltooranžové, okrové, či červenožlté. [227130] 1Lupene sú skoro vždy široko pripojené, niekedy môžu byť zúbkom pripojené. Sú však riedke, svetlejších farieb ako povrch klobúka, obyčajne sú žlté, žltooranžové, okrové, či červenožlté. [227130] [698386]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 19.02.2019 09:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus coccineus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 70 (1774) Hygrophorus coccineus (Schaeff.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 330 (1838) Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 112 (1871) var. coccinea Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 112 (1871) f. coccinea Pseudohygrocybe coccinea (Schaeff.) Kovalenko, Mikol. Fitopatol. 22(3): 208 (1988) Agaricus miniatus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 442 (1772) Hygrocybe miniata (Scop.) Murrill [as 'Hydrocybe'], N. Amer. Fl. (New York) 9(6): 380 (1916) Agaricus aurantiocrocatus var. minor Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 291 (1803) Hygrocybe coccinea var. umbonata Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 77 (1958) Hygrocybe coccinea var. gracilis Heinem., Bull. Jard. bot. État Brux. 33(2): 451 (1963) 1<b>Agaricus aurantiocrocatus var. minor</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 291 (1803)<br><b>Agaricus coccineus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 70 (1774)<br><b>Agaricus miniatus</b> <b>Scop.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien) <b>2</b>: 442 (1772)<br><b>Hygrocybe coccinea var. gracilis</b> <b>Heinem.</b>, <i>Bull. Jard. bot. &#201;tat Brux.</i> <b>33</b>(2): 451 (1963)<br><b>Hygrocybe coccinea var. umbonata</b> <b>Herink</b>, <i>Sb. severo&#269;esk. Mus.</i>, Hist. Nat. <b>1</b>: 77 (1958)<br><b>Hygrocybe miniata</b> <b>(Scop.) Murrill</b> [as '<i>Hydrocybe</i>'], <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(6): 380 (1916)<br><b>Hygrophorus coccineus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 330 (1838) [1836-1838]<br><b>Pseudohygrocybe coccinea</b> <b>(Schaeff.) Kovalenko</b>, <i>Mikol. Fitopatol.</i> <b>22</b>(3): 208 (1988)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1355640


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 13.02.2019 17:50

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú skoro vždy široko pripojené, niekedy môžu byť zúbkom pripojené. Sú však riedke, svetlejších farieb ako povrch klobúka, obyčajne sú žlté, žltooranžové, okrové, či červenožlté. 1Lupene sú skoro vždy široko pripojené, niekedy môžu byť zúbkom pripojené. Sú však riedke, svetlejších farieb ako povrch klobúka, obyčajne sú žlté, žltooranžové, okrové, či červenožlté. [227130]

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1[444398]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 22:06

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus coccineus, Hygrocybe coccinea var. umbonata,  1Agaricus coccineus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 70 (1774) Hygrophorus coccineus (Schaeff.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 330 (1838) Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 112 (1871) var. coccinea Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 112 (1871) f. coccinea Pseudohygrocybe coccinea (Schaeff.) Kovalenko, Mikol. Fitopatol. 22(3): 208 (1988) Agaricus miniatus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 442 (1772) Hygrocybe miniata (Scop.) Murrill [as 'Hydrocybe'], N. Amer. Fl. (New York) 9(6): 380 (1916) Agaricus aurantiocrocatus var. minor Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 291 (1803) Hygrocybe coccinea var. umbonata Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 77 (1958) Hygrocybe coccinea var. gracilis Heinem., Bull. Jard. bot. État Brux. 33(2): 451 (1963)


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 31.01.2019 22:05

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk široký 1,5-6 cm, polguľovitý, v dospelosti rozprestretý, povrch slizky, ale nie lepkavý (okrem za dažďa), pod lupou jemne štrukturovaný, jasnočervený až krvavočervený (zriedkavo celý oranžový). 1Klobúk je široký maximálne 70mm. V mladosti je polguľovitého tvaru, neskôr sa plocho rozprestiera až je napokon skoro plochý. Niekedy môžu na okraji klobúka presvitať lupene. Klobúk je šarlátovočervený, červený, krvavočervený, oranžovočervený a niekedy až oranžový. Niekedy býva vrúbkovaný na okraji. Niekedy sa môže vyskytnúť žltý okraj klobúka. Je slizký, nie však lepkavý (jedine za dažďa).

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú široko pripojené niekedy zúbkom zbiehajúce, červenkasté so žltým okrajom (niekedy celé žlté). 1Lupene sú skoro vždy široko pripojené, niekedy môžu byť zúbkom pripojené. Sú však riedke, svetlejších farieb ako povrch klobúka, obyčajne sú žlté, žltooranžové, okrové, či červenožlté.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Rozmery 2-7 × 0,35-0,6 cm, obyčajne válcovitý, často pozdĺžne stlačený, sfarbený ako klobúk, niekedy bledší, vždy suchý, hladký a matný. 1Je valcovitý, vysoký maximálne 100mm. Niekedy môže byť zdvojený alebo ako keby v strede stlačený. Je rovnakej farby ako klobúk, častejšie je skôr bledší. Často je žltý, oranžovožltý, červenožltý až červený. Je suchý.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Tento druh možno zameniť najmä za Hygrocybe punicea, tá však má vláknitý hlúbik a je väčšia. Ďalším zameniteľným druhom môže byť Hygrocybe splendidissima, tá má však medovú vôňu pri sušení alebo aj za čerstva, taktiež má aj suchý klobúk. Za možnú zámenu prichádza aj Hygrocybe phaeococcinea, tá však často má akýsi čierny stred klobúka, ktorý je práve charakteristický pre tento druh. Niektoré najmä oranžové plodnice môžu byť však zamenené za Hygrocybe mucronella, tá je však horká. Ďalším druhom, za ktorý si môžeme Hygrocybe coccinea zameniť je Hygrocybe reidii, tento druh je však charakteristický svojim medovvým zápachom a jednotným oranžovým sfarbením plodníc.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na nehnojených prirodzených lúkach 1Stredné veľký druh lúčnice, jedná sa o jeden z najbežnejších druhov z čelade Hygrocybeae, vyskytuje sa prevažne na kosených lúkach, znáša však aj pasené lúky kravami, koňmi, ovcami. Rastie skoro vždy v prítomnosti iných CHEG druhov (označenie pre rody Clavaria, Hygrocybe, Entoloma, Glossum). Takmer vždy ju nachádzam v skupinkách, niekedy aj niekoľko desiatok plodníc vie vytvoriť zrastlicu. Niekedy sa môže vyskytnúť aj v lesoch, či v krovinách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nemá praktický význam.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff. ex Fr.) Kutnm. 1(Schaeff.) P. Kumm.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 15:31

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Široko rozšíreny druh poznateľný podľa slizkého krvavočerveného polgulovitého(+-) klobúkaa široko prirastených lupeňov. 1Široko rozšíreny druh poznateľný podľa slizkého krvavočerveného polgulovitého(+-) klobúka široko prirastených lupeňov.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 15:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hygrophorus coccineus, Hygrocybe coccinea var. umbonata,

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk široký 1,5-6 cm, polguľovitý, v dospelosti rozprestretý, povrch slizky, ale nie lepkavý (okrem za dažďa), pod lupou jemne štrukturovaný, jasnočervený až krvavočervený (zriedkavo celý oranžový).

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú široko pripojené niekedy zúbkom zbiehajúce, červenkasté so žltým okrajom (niekedy celé žlté).

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Rozmery 2-7 × 0,35-0,6 cm, obyčajne válcovitý, často pozdĺžne stlačený, sfarbený ako klobúk, niekedy bledší, vždy suchý, hladký a matný.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Bez vône a chuti, pevnej konzistencie, farba je rovnaká ako na povrchu hlúbika a klobúka, alebo bledšia.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1biely

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na nehnojených prirodzených lúkach

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Široko rozšíreny druh poznateľný podľa slizkého krvavočerveného polgulovitého(+-) klobúkaa široko prirastených lupeňov.


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 14:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1Voskoka šarlatová 1Voskovka šarlatová


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 19.10.2007 15:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff. ex Fr.) Kutnm.

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 19


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Lúčnica šarlátová

Hygrocybe coccinea
Voskoka šarlatová

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.