Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Monilinia fructigena »

História popisu - Monilinia fructigena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 14:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Honey (1945) 1Honey


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.04.2010 21:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Pers. 1801 1Honey (1945)


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 04.04.2010 21:43

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Monilia fructigena 1Monilinia fructigena


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 21.08.2007 13:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Honey1945 1(Pers.) Pers. 1801

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Monilia fructigena Schumach. 1801, Sclerotinia fructigena (J. Schröt.) Norton 1905, Sclerotinia fructigena Aderh. 1905, Stromatinia fructigena (J. Schröt.) Boud. 1907. 1


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 20.08.2007 18:34

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plesňovité kôpky na povrchu plodov belavej farby. Konídiofory jednoduché alebo dichotomicky rozkonárené.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na mumifikovaných plodoch


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 20.08.2007 16:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kloubnatička ovocná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Honey1945

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Monilia fructigena Schumach. 1801, Sclerotinia fructigena (J. Schröt.) Norton 1905, Sclerotinia fructigena Aderh. 1905, Stromatinia fructigena (J. Schröt.) Boud. 1907.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.03.2002 00:00

Monília malvicová

Monilia fructigena