Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taphrina betulina »

História popisu - Taphrina betulina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.12.2014 11:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Taphrina lagerheimii, Taphrina turgida, Exoascus betulinus, Exoascus turgidus. 1<b>Ascomyces turgidus</b> <b>(Sadeb.) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 404 (1887)<br><b>Exoascus betulinus</b> <b>(Rostr.) Sadeb.</b>, (1893)<br><b>Exoascus turgidus</b> <b>Sadeb.</b>, <i>Izv. Kavkaz. Muz.</i> <b>1</b>: 116 (1884)<br><b>Taphrina turgida</b> <b>(Sadeb.) Giesenh.</b>, (1895)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1233990


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 20:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Rostr.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 14:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Taphrina lagerheimii, Taphrina turgida, Exoascus betulinus, Exoascus turgidus.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 14:10

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kadeřavka březová

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Grmanník brezový

Taphrina betulina