Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tarzetta catinus »

História popisu - Tarzetta catinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.05.2014 20:30

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.05.2014 20:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Acetabula albida (Gillet) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 61 (1889) Aleuria albida Gillet, Champignons de France, Discom.: 36 (1879) Aleuria catinus (Holmsk.) Gillet, Champignons de France, Discom.: 39 (1879) Galactinia pustulata (Hedw.) Boud., (1907) Geopyxis albida (Gillet) Massee,: 187 (1901) Geopyxis catinus (Holmsk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 71 (1889) Geopyxis ochracea (Boud.) Bánhegyi, Borbásia 3: 3 (1941) Octospora pustulata Hedw., Descr. micr.-anal. musc. frond. 2: 19 (1789) Peziza catinus Holmsk., Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS 2: 22 (1799) Peziza ochracea Boud., in Cooke, Mycogr., Vol. 1. Discom. (London): fig. 377 (1875) Peziza pustulata (Hedw.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 646 (1801) Peziza sphacelata subsp. catinus (Holmsk.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 231 (1822) Pustularia catinus (Holmsk.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 328 (1870) [1869-70] Pustularia ochracea Boud., (1904) Pustulina catinus (Holmsk.) Eckblad, Nytt Mag. Bot. 15(1-2): 84 (1968) Scodellina pustulata (Hedw.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 669 (1821) 1<b>Acetabula albida</b> <b>(Gillet) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 61 (1889)<br><b>Aleuria albida</b> <b>Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 36 (1879)<br><b>Aleuria catinus</b> <b>(Holmsk.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 39 (1879)<br><b>Galactinia pustulata</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 48 (1907)<br><b>Galactinia pustulata var. fuckelii</b> <b>(Sacc.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 48 (1907)<br><b>Galactinia pustulata</b> <b>(Hedw.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 48 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. pustulata</font></b><br><b>Galactinia pustulata var. rehmii</b> <b>(Sacc.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 48 (1907)<br><b>Geopyxis albida</b> <b>(Gillet) Massee</b>, <i>Naturalist</i>: 187 (1901)<br><b>Geopyxis catinus</b> <b>(Holmsk.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 71 (1889)<br><b>Geopyxis catinus</b> <b>(Holmsk.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 71 (1889) <b><font color='#0000FF'>var. catinus</font></b><br><b>Geopyxis catinus var. microspora</b> <b>Keissl.</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>38</b>(3): 416 (1921)<br><b>Geopyxis ochracea</b> <b>(Boud.) B&#225;nhegyi</b>, <i>Borb&#225;sia</i> <b>3</b>: 3 (1941)<br><b>Octospora pustulata</b> <b>Hedw.</b>, <i>Descr. micr.-anal. musc. frond.</i> <b>2</b>: 19, tab. 6A, figs. 1-4 (1789)<br><b>Peziza catinus</b> <b>Holmsk.</b>, <i>Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS</i> <b>2</b>: 22 (1799)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>Boud.</b>, in Cooke, <i>Mycogr.</i>, Vol. <b>1</b>. Discom. (London): fig. 377 (1875)<br><b>Peziza pustulata</b> <b>(Hedw.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 646 (1801)<br><b>Peziza pustulata var. fuckelii</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 85 (1889)<br><b>Peziza pustulata</b> <b>(Hedw.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 646 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. pustulata</font></b><br><b>Peziza pustulata var. rehmii</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 85 (1889)<br><b>Peziza sphacelata subsp. catinus</b> <b>(Holmsk.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 231 (1822)<br><b>Pustularia catinus</b> <b>(Holmsk.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 328 (1870) [1869-70]<br><b>Pustularia catinus</b> <b>(Holmsk.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 328 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. catinus</font></b><br><b>Pustularia ochracea</b> <b>Boud.</b>, (1904)<br><b>Pustularia pustulata</b> <b>(Hedw.) Lambotte</b>, <i>Fl. myc. Belg.</i>, Suppl. 1: 322 (1880)<br><b>Pustulina catinus</b> <b>(Holmsk.) Eckblad</b>, <i>Nytt Mag. Bot.</i> <b>15</b>(1-2): 84 (1968)<br><b>Scodellina pustulata</b> <b>(Hedw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 669 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1324436


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 20:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Holmsk.) Korf & J.K. Rogers

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Acetabula albida (Gillet) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 61 (1889) Aleuria albida Gillet, Champignons de France, Discom.: 36 (1879) Aleuria catinus (Holmsk.) Gillet, Champignons de France, Discom.: 39 (1879) Galactinia pustulata (Hedw.) Boud., (1907) Geopyxis albida (Gillet) Massee,: 187 (1901) Geopyxis catinus (Holmsk.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 8: 71 (1889) Geopyxis ochracea (Boud.) Bánhegyi, Borbásia 3: 3 (1941) Octospora pustulata Hedw., Descr. micr.-anal. musc. frond. 2: 19 (1789) Peziza catinus Holmsk., Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS 2: 22 (1799) Peziza ochracea Boud., in Cooke, Mycogr., Vol. 1. Discom. (London): fig. 377 (1875) Peziza pustulata (Hedw.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 646 (1801) Peziza sphacelata subsp. catinus (Holmsk.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 1: 231 (1822) Pustularia catinus (Holmsk.) Fuckel, Jb. nassau. Ver. Naturk. 23-24: 328 (1870) [1869-70] Pustularia ochracea Boud., (1904) Pustulina catinus (Holmsk.) Eckblad, Nytt Mag. Bot. 15(1-2): 84 (1968) Scodellina pustulata (Hedw.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 669 (1821)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

tarzeta poprášená

Tarzetta catinus
zvonkovka žlutavá