Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scutellinia cejpii »

História popisu - Scutellinia cejpii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.02.2021 19:05

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Scutellinia hirta 1Scutellinia cejpii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schumach.) Cooke 1(Velen.) Svrček

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ciliaria hirta (Schumach.) Arnould 1893; Ciliaria hirta (Schumach.) Pat. 1903; Hyaloscypha cejpii Velen.; Lachnea hirta (Schumach.) Sacc. 1889; Microscypha cejpii (Velen.) Svrcek 1985; Peziza hirta Schumach. 1803; Psilocistella cejpii (Velen.) Svrcek 1978; Sarcoscypha hirta (Schumach.) anon. ined.; Cooke 1876; Scutellinia cejpii., Scutellinia stenosperma Le Gal 1962; Sepultaria hirta (I.H. Schum.) Boud. 1907; 1Ciliaria hirta (Schumach.) Arnould 1893; Ciliaria hirta (Schumach.) Pat. 1903; Hyaloscypha cejpii Velen.; Lachnea hirta (Schumach.) Sacc. 1889; Microscypha cejpii (Velen.) Svrcek 1985; Peziza hirta Schumach. 1803; Psilocistella cejpii (Velen.) Svrcek 1978; Sarcoscypha hirta (Schumach.) anon. ined.; Cooke 1876; Scutellinia stenosperma Le Gal 1962; Sepultaria hirta (I.H. Schum.) Boud. 1907;Scutellinia hirta (Schumach.) Cooke

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Spolu so Scutellinia trechispora a Scutellinia pseudotrechispora, najľahšie určiťeľná Scutellinia.   Vedecky akceptovaný latinský názov.  1Spolu so Scutellinia trechispora a Scutellinia pseudotrechispora, najľahšie určiťeľná Scutellinia. Vedecky akceptovaný latinský názov. 2021 po konzultacii zo Stanom Glejdurom opravene na Scutellinia cejpii

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 24.06.2009 15:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Scutellinia cejpii 1Scutellinia hirta

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Velen.) Svrcek 1971 1(Schumach.) Cooke

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ciliaria hirta (Schumach.) Arnould 1893; Ciliaria hirta (Schumach.) Pat. 1903; Hyaloscypha cejpii Velen.; Lachnea hirta (Schumach.) Sacc. 1889; Microscypha cejpii (Velen.) Svrcek 1985; Peziza hirta Schumach. 1803; Psilocistella cejpii (Velen.) Svrcek 1978; Sarcoscypha hirta (Schumach.) anon. ined.; Scutellinia hirta (Schumach.) Cooke 1876; Scutellinia stenosperma Le Gal 1962; Sepultaria hirta (I.H. Schum.) Boud. 1907; 1Ciliaria hirta (Schumach.) Arnould 1893; Ciliaria hirta (Schumach.) Pat. 1903; Hyaloscypha cejpii Velen.; Lachnea hirta (Schumach.) Sacc. 1889; Microscypha cejpii (Velen.) Svrcek 1985; Peziza hirta Schumach. 1803; Psilocistella cejpii (Velen.) Svrcek 1978; Sarcoscypha hirta (Schumach.) anon. ined.; Cooke 1876; Scutellinia cejpii., Scutellinia stenosperma Le Gal 1962; Sepultaria hirta (I.H. Schum.) Boud. 1907;


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 23:29

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Spolu so Scutellinia trechispora a Scutellinia pseudotrechispora, najľahšie určiťeľná Scutellinia. 1Spolu so Scutellinia trechispora a Scutellinia pseudotrechispora, najľahšie určiťeľná Scutellinia. Vedecky akceptovaný latinský názov.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 21:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kosmatka 1Kosmatka Cejpova

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Velen.) Svrcek 1971

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ciliaria hirta (Schumach.) Arnould 1893; Ciliaria hirta (Schumach.) Pat. 1903; Hyaloscypha cejpii Velen.; Lachnea hirta (Schumach.) Sacc. 1889; Microscypha cejpii (Velen.) Svrcek 1985; Peziza hirta Schumach. 1803; Psilocistella cejpii (Velen.) Svrcek 1978; Sarcoscypha hirta (Schumach.) anon. ined.; Scutellinia hirta (Schumach.) Cooke 1876; Scutellinia stenosperma Le Gal 1962; Sepultaria hirta (I.H. Schum.) Boud. 1907;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Apotécium, do 1,5 cm v priemere, za mlada takmer gulovité postupne sa od stredu smerom von splošťujúce s podvinutými okrajmi - miskovité. Po okraji a na receptakulu s hnedými chlpmi. Najdlhšie chlpy sú po okraji apotécia s dĺžkou do 0,5 mm. Chlpy sú koreňujúce a rozvetvené. Podla dĺžky môžu byť chlpy 0-3 x septované. 1Apotécium, do 1,5 cm v priemere, za mlada takmer gulovité postupne sa od stredu smerom von splošťujúce so zvinutými okrajmi - miskovité. Po okraji a na receptakulu s hnedými chlpmi. Najdlhšie chlpy sú po okraji apotécia s dĺžkou do 0,5 mm. Chlpy sú koreňujúce a rozvetvené. Podla dĺžky môžu byť chlpy 0-3 x septované.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 01.08.2006 18:00

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosmatka


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 23:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Spolu so Scutellinia trechispora a Scutellinia pseudotrechispora, najľahšie určiťeľná Scutellinia.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 22:03

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Apotécium, do 1,5 cm v priemere, za mlada takmer gulovité postupne sa od stredu smerom von splošťujúce s podvinutými okrajmi - miskovité. Po okraji a na receptakulu s hnedými chlpmi. Najdlhšie chlpy sú po okraji apotécia s dĺžkou do 0,5 mm. Chlpy sú koreňujúce a rozvetvené. Podla dĺžky môžu byť chlpy 1-3 x septované. 1Apotécium, do 1,5 cm v priemere, za mlada takmer gulovité postupne sa od stredu smerom von splošťujúce s podvinutými okrajmi - miskovité. Po okraji a na receptakulu s hnedými chlpmi. Najdlhšie chlpy sú po okraji apotécia s dĺžkou do 0,5 mm. Chlpy sú koreňujúce a rozvetvené. Podla dĺžky môžu byť chlpy 0-3 x septované.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 17.03.2006 21:55

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Apotécium, do 1,5 cm v priemere, za mlada takmer gulovité postupne sa od stredu smerom von splošťujúce s podvinutými okrajmi - miskovité. Po okraji a na receptakulu s hnedými chlpmi. Najdlhšie chlpy sú po okraji apotécia s dĺžkou do 0,5 mm. Chlpy sú koreňujúce a rozvetvené. Podla dĺžky môžu byť chlpy 1-3 x septované.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Oranžovočervený, s parafízami prečnievajúcimi nad vreckami 10-15 μm. Vo vreckách 8 výtrusov. Oranžovočervené sfarbenie spôsobuje pigment karotén.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Chýba.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Eliptické velké 20-24,3 μm x 9,4 - 11,4 μm s bradavicami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na hnilom dreve, rastlinných zbytkoch alebo zemi.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Pre praktických hubárov bezvýznamná huba. No svojim zovňajškom a hlavne sfarbením velmi pekná huba.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Štítovnička Cejpova

Scutellinia cejpii