Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pyronema omphalodes »

História popisu - Pyronema omphalodes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.11.2018 08:22

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.08.2018 17:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Aleuria omphalodes</b> <b>(Bull.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 48 (1879)<br><b>Humaria omphalodes</b> <b>(Bull.) Massee</b>, (1895)<br><b>Peziza confluens</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 81 (1800)<br><b>Peziza confluens</b> <b>Pers.</b>, <i>Icon. Desc. Fung. Min. Cognit.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 81 (1800) <b><font color='#0000FF'>var. confluens</font></b><br><b>Peziza confluens var. lilacina</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 275 (1822)<br><b>Peziza confluens var. rosella</b> <b>(Ehrenb.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 275 (1822)<br><b>Peziza omphalodes</b> <b>Bull.</b> [as '<i>omphaloides</i>'], <i>Herb. Fr. Champ.</i>, Hist. Champ. Fr. (Paris) <b>1</b>: 264 (1791)<br><b>Peziza omphalodes var. aurantiolutea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 73 (1822)<br><b>Peziza omphalodes</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr. Champ.</i>, Hist. Champ. Fr. (Paris) <b>1</b>: 264 (1791) <b><font color='#0000FF'>var. omphalodes</font></b><br><b>Peziza rosella</b> <b>Ehrenb.</b>, <i>Sylv. mycol. berol.</i> (Berlin): 29 (1818)<br><b>Pyronema confluens</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Select. fung. carpol.</i> (Paris) <b>3</b>: 197 (1865)<br><b>Pyronema confluens</b> <b>Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Select. fung. carpol.</i> (Paris) <b>3</b>: 197 (1865) <b><font color='#0000FF'>var. confluens</font></b><br><b>Pyronema confluens var. inigneum</b> <b>W.H. Br.</b>, <i>Am. J. Bot.</i> <b>2</b>(6): 297 (1915)<br><b>Pyronema omphalodes var. aurantiolutea</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 107 (1889)<br><b>Pyronema omphalodes var. camerunense</b> <b>Henn.</b>, <i>Bot. Jb.</i> <b>30</b>: 40 (1901)<br><b>Pyronema omphalodes var. claviforme</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 334 (1934)<br><b>Pyronema omphalodes var. confluens</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>20</b>: 649 (1911)<br><b>Pyronema omphalodes var. incarnatorosea</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 107 (1889)<br><b>Pyronema omphalodes var. lilacina</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 107 (1889)<br><b>Pyronema omphalodes</b> <b>(Bull.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 319 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. omphalodes</font></b><br><b>Tapesia omphalodes</b> <b>(Bull.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 291 (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1195122


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 13:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull. ex St-Amans) Fuck) 1(Bull.) Fuckel


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.05.2008 12:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull. ex St-Amans) Fuck)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodničky svetloružové až oranžové 0,5 - 1 mm veľké.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na čerstvých spáleniskách, alebo na obhorenéj zemi. Vytvára rozsiahle povlaky .


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.09.2003 08:29

Ohnivka spálenisková

Pyronema omphalodes
Ohnivka spáleništní