Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pseudorhizina sphaerospora »

História popisu - Pseudorhizina sphaerospora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Peck) Pouzar


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 15.12.2007 19:08

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Pokiaľ tu nebude nejaká fotografia tejto veľmi vzácnej huby, tak aspoň táto skvelá kresba [60669]. 1Pokiaľ tu nebude nejaká fotografia tejto veľmi vzácnej huby, tak aspoň táto skvelá kresba [60669] a tento obrázok [http://bighugelabs.com/flickr/onblack.php?id=299151113&size=Large].


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 15.12.2007 18:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Pokiaľ tu nebude nejaká fotografia tejto veľmi vzácnej huby, tak aspoň táto skvelá kresba [60669].


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 02.09.2007 23:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ucháčovec šumavský


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Ušiakovka okrúhlovýtrusná

Pseudorhizina sphaerospora