Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavariadelphus truncatus »

História popisu - Clavariadelphus truncatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.06.2021 23:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Clavaria pistillaris var. umbonata</b> <b>Peck</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>4</b>: 178 (1900)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 221 (1886)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Lovejoy</b>, <i>Bot. Gaz.</i> <b>50</b>: 385 (1910)<br><b>Clavariadelphus borealis</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 49 (1968)<br><b>Clavariadelphus lovejoyae</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 48 (1968)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. atrobrunneus</b> <b>Corner</b>, <i>Ann. Bot. Mem.</i> <b>1</b>: 692 (1950)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. lovejoyae</b> <b>(V.L. Wells &amp; Kempton) Corner</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>33</b>: 105 (1970)<br><b>Clavariadelphus truncatus</b> <b>Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 73 (1933) <b><font color='#0000FF'>var. truncatus</font></b><br><b>Clavariadelphus truncatus var. umbonatus</b> <b>(Peck) Methven</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>138</b>: 70 (1990)<br><b>Craterellus pistillaris</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 534 (1838) [1836-1838]<br><b>Trombetta pistillaris</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891) 1<b>Clavaria pistillaris var. umbonata</b> <b>Peck</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>4</b>: 178 (1900)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 221 (1886)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Lovejoy</b>, <i>Bot. Gaz.</i> <b>50</b>(3): 385 (1910)<br><b>Clavariadelphus borealis</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 49 (1968)<br><b>Clavariadelphus lovejoyae</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 48 (1968)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. atrobrunneus</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera</i>, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 692 (1950)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. lovejoyae</b> <b>(V.L. Wells &amp; Kempton) Corner</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>33</b>: 105 (1970)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. umbonatus</b> <b>(Peck) Methven</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>138</b>: 70 (1990)<br><b>Craterellus pistillaris</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 534 (1838) [1836-1838]<br><b>Trombetta pistillaris</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)

Cena:

Old VersionNew Version
164 1100


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.12.2013 18:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria pistillaris var. umbonata</b> <b>Peck</b>, <i>Mem. N. Y. bot. Gdn</i> <b>4</b>: 178 (1900)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 221 (1886)<br><b>Clavaria truncata</b> <b>Lovejoy</b>, <i>Bot. Gaz.</i> <b>50</b>: 385 (1910)<br><b>Clavariadelphus borealis</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 49 (1968)<br><b>Clavariadelphus lovejoyae</b> <b>V.L. Wells &amp; Kempton</b>, <i>Michigan Bot.</i> <b>7</b>: 48 (1968)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. atrobrunneus</b> <b>Corner</b>, <i>Ann. Bot. Mem.</i> <b>1</b>: 692 (1950)<br><b>Clavariadelphus truncatus var. lovejoyae</b> <b>(V.L. Wells &amp; Kempton) Corner</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>33</b>: 105 (1970)<br><b>Clavariadelphus truncatus</b> <b>Donk</b>, <i>Meddn Bot. Mus. Herb. Rijhs Universit. Utrecht.</i> <b>9</b>: 73 (1933) <b><font color='#0000FF'>var. truncatus</font></b><br><b>Clavariadelphus truncatus var. umbonatus</b> <b>(Peck) Methven</b>, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>138</b>: 70 (1990)<br><b>Craterellus pistillaris</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 534 (1838) [1836-1838]<br><b>Trombetta pistillaris</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)

Cena:

Old VersionNew Version
146 164

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1280782


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 04.03.2013 11:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Donk

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 30.10.2007 14:39

Cena:

Old VersionNew Version
11400 146

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Oveľa častejší je <a class=fade name=kyj_obrovs href='./atlas_detail.php?id=237'>kyjak obrovský</a> - Clavariadelphus fiistillaris, ktorý býva zvyčajne väčší a na temene zaoblený. 1Oveľa častejší je {237}, ktorý býva zvyčajne väčší a na temene zaoblený.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.09.2003 08:17

Kyjak useknutý

Clavariadelphus truncatus
Kyj uťatý

Chránená huba
Pokuta za jednu plodnicu: 1400 EUR

Klobúk/Plodnica:

Plodnica býva 70-100 mm vysoká, kyjakovitá, na temene useknutá a preliačená; temeno býva v priemere 25-45 mm široké. Povrch kyjačikovitej plodnice je okrovooranžový, vráskavý a pokrytý plodným rúchom (hyméniom), iba sterilné žlté temeno je hladké alebo trocha hrboľkaté. Báza plodnice je 5-15 mm hrubá, zvyčajne bielo plstnatá.

Plodná časť:

Povrch kyjačikovitej plodnice je okrovooranžový, vráskavý a pokrytý plodným rúchom (hyméniom).

Dužina:

Dužina je biela, niekedy s bledookrovým odtieňom, na vzduchu sa sfarbuje jemne na červenohnedo s fialovým nádychom; je najprv kompaktná, neskôr vatovitá, bez nápadnej vône a chuti.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je belavý s okrovým odtieňom.

Výskyt:

Rastie v podhorských a horských ihličnatých lesoch na zemi, jednotlivo alebo v malých skupinkách. Je to dosť zriedkavý druh a jeho rozšírenie nie je dostatočne preskúmané.

Význam:

Je to chránená huba .

Poznámka / Zaujímavosti:

Oveľa častejší je kyjak obrovský - Clavariadelphus
fiistillaris, ktorý býva zvyčajne väčší a na temene zaoblený.