Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pseudoplectania nigrella »

História popisu - Pseudoplectania nigrella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 13.04.2017 19:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Crouania nigrella</b> <b>(Pers.) Hazsl.</b><br><b>Peziza nigrella</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 648 (1801)<br><b>Plectania nigrella</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 6): 119 (1885)<br><b>Pseudoplectania nigrella var. episphagnum</b> <b>J. Favre</b>, <i>Beitr. Kryptfl. Schweiz</i> <b>10</b>(no. 3): 212 (1948)<br><b>Pseudoplectania nigrella</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 324 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. nigrella</font></b><br><b>Sphaerospora nigrella</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 296 (1895) 1<b>Crouania nigrella</b> <b>(Pers.) Hazsl.</b>, <i>Mathem. Term&#233;szettud. K&#246;zlem. Magg. Tudom. Akad.</i> <b>21</b>: 261 (1886)<br><b>Helvella hemisphaerica</b> <b>Wulfen</b>, <i>Schr. Ges. naturf. Freunde, Berlin</i> <b>8</b>: 140 (1788)<br><b>Lachnea nigrella</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(3): 78 (1880) [1879]<br><b>Otidella nigrella</b> <b>(Pers.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 48 (1893) [1908]<br><b>Peziza nigrella</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 648 (1801)<br><b>Plectania nigrella</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 6): 119 (1885) [1881-1885]<br><b>Pseudoplectania nigrella</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 324 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. nigrella</font></b><br><b>Scypharia nigrella</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 283 (1886)<br><b>Sepultaria nigrella</b> <b>(Pers.) Lambotte</b>, <i>M&#233;m. Soc. roy. Sci. Li&#232;ge</i>, S&#233;rie 2 <b>14</b>: 301 (prepr.) (1887) [1888]<br><b>Sphaerospora nigrella</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 296 (1895)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 24.11.2013 19:55

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Crouania nigrella</b> <b>(Pers.) Hazsl.</b><br><b>Peziza nigrella</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 648 (1801)<br><b>Plectania nigrella</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 6): 119 (1885)<br><b>Pseudoplectania nigrella var. episphagnum</b> <b>J. Favre</b>, <i>Beitr. Kryptfl. Schweiz</i> <b>10</b>(no. 3): 212 (1948)<br><b>Pseudoplectania nigrella</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 324 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>var. nigrella</font></b><br><b>Sphaerospora nigrella</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 296 (1895)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice sú široké približne 10 - 30 mm, najskôr polguľovitého alebo guľovitého tvaru, neskôr sa rozvíjajú na miskovitý, v starobe až sploštený tvar. Vonkajšia časť je hnedočiernej, čiernej až tmavo čiernej farby, jemne plstnatá (pokrytá jemnými chĺpkami). Vnútorná časť (hymenium) je plodná, obsahuje výtrusy, býva taktiež čiernej farby, zamlada lesklá, neskôr matná. Okraj je často zvlnený a mierne zakrivený dovnútra.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Táto pomerne nenápadná, asi aj často bežnými hubármi prehliadaná huba rastie zriedkavo vo vlhkejších ihličnatých lesoch v machnatých častiach, často priamo v machu alebo mimo neho, taktiež v nízkej tráve okolo ihličnatých stromov. Plodnice rastú prisadnuto na opadanom smrekovom ihličí jednotlivo alebo skupinovo, ojedinele aj trsovito. Rastie v jarných mesiacoch (v marci až v máji), veľmi často aj hneď po roztopení snehu. Pri miernej zime a pri dlhšie trvajúcom oteplení sa môže stať, že vyrastie aj v januári alebo vo februári a keďže čoraz častejšie mnohé druhy húb prekvapujú trochu pomýleným rastom, tak aj misôčka černastá sa ojedinele môže na lokalite objaviť aj počas vlhkých a chladnejších jesenných dní a to hlavne počas novembra, ale aj v decembri. Vyhovuje im počasie, pokiaľ sú teplotné rozdiely medzi dňom a nocou minimálne a samozrejme keď nie je príliš silný mráz.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba, pre svoju veľkosť a nie častý výskyt by ani praktický význam nemala.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1188201


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fuckel


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.06.2003 13:35

misôčka černastá

Pseudoplectania nigrella
ušíčko černé

Nejedlá huba