Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Alternaria penicillata »

História popisu - Alternaria penicillata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.01.2019 16:45

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Na stejném substrátu mohou růst i Pyrenophora pellita a Neocamarosporium calvescens.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Patogen převážně na Papaver ssp.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Saproparazit.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 19.01.2019 16:43

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Pleospora papaveracea 1Alternaria penicillata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(De Not.) Sacc. 1(Corda) Woudenb. & Crous

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Brachycladium penicillatum</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>2</b>: 14 (1838)<br><b>Crivellia papaveracea</b> <b>(De Not.) Shoemaker &amp; Inderb.</b>, in Inderbitzin, Shoemaker, O'Neill, Turgeon &amp; Berbee, <i>Can. J. Bot.</i> <b>84</b>(8): 1308 (2006)<br><b>Cucurbitaria papaveracea</b> <b>De Not.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>4</b>: 19 (1865)<br><b>Dendryphion penicillatum</b> <b>(Corda) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 504 (1849)<br><b>Dendryphion penicillatum</b> <b>(Corda) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Post. (Stockholm): 504 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. penicillatum</font></b><br><b>Dendryphion penicillatum var. sclerotiale</b> <b>M.-E. Meffert</b>, <i>Z. ParasitKde</i> <b>14</b>(5): 462 (1950)<br><b>Pleospora papaveracea</b> <b>(De Not.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>2</b>: 243 (1883)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1803692


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 19:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(De Not.) Sacc.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

plnospórka maková

Pleospora papaveracea