Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pezizella alniella »

História popisu - Pezizella alniella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 15.01.2018 17:48

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 15.01.2018 16:40

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Calycellina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>59</b>(1): 4 (1993)<br><b>Calycina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 55 (1985)<br><b>Helotium alniellum</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 239 (1871)<br><b>Hymenoscyphus alniellus</b> <b>(Nyl.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 73 (1893) [1908]<br><b>Ombrophila alniella</b> <b>(Nyl.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza alniella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 45 (1868)<br><b>Phialea alniella</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 257 (1889) 1<b>Calycellina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>59</b>(1): 4 (1993)<br><b>Calycina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 55 (1985)<br><b>Helotium alniellum</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 239 (1871)<br><b>Hymenoscyphus alniellus</b> <b>(Nyl.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 73 (1893) [1908]<br><b>Ombrophila alniella</b> <b>(Nyl.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza alniella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i>, Ny Ser. <b>10</b>: 45 (1868) [1869]<br><b>Phialea alniella</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 257 (1889)


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 16.12.2013 19:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Calycellina alniella (Nyl.) Baral 1993; Calycina alniella (Nyl.) Baral 1985; Helotium alniellum (Nyl.) P. Karst. 1870; Hymenoscyphus alniellus (Nyl.) Kuntze 1898; Mollisia alniella (Nyl.) anon. ined.; Ombrophila alniella (Nyl.) Boud. 1908; Peziza alniella Nyl. 1868; Phialea alniella (Nyl.) Sacc. 1889; 1<b>Calycellina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, <i>Z. Mykol.</i> <b>59</b>(1): 4 (1993)<br><b>Calycina alniella</b> <b>(Nyl.) Baral</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 55 (1985)<br><b>Helotium alniellum</b> <b>(Nyl.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 239 (1871)<br><b>Hymenoscyphus alniellus</b> <b>(Nyl.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(1?2): 73 (1893) [1908]<br><b>Ombrophila alniella</b> <b>(Nyl.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza alniella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Not. S&#228;llsk. Fauna et Fl. Fenn. F&#246;rh.</i> <b>10</b>: 45 (1868)<br><b>Phialea alniella</b> <b>(Nyl.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 257 (1889)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1302642


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 21:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Nyl.) Dennis 1956 1(Nyl.) Dennis


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 20:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 13


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 20:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Miskovička olšová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Nyl.) Dennis 1956

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Calycellina alniella (Nyl.) Baral 1993; Calycina alniella (Nyl.) Baral 1985; Helotium alniellum (Nyl.) P. Karst. 1870; Hymenoscyphus alniellus (Nyl.) Kuntze 1898; Mollisia alniella (Nyl.) anon. ined.; Ombrophila alniella (Nyl.) Boud. 1908; Peziza alniella Nyl. 1868; Phialea alniella (Nyl.) Sacc. 1889;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Čiašenka jelšová

Pezizella alniella