Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stictis radiata »

História popisu - Stictis radiata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 20:19

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, nenápadný Apothecia: zanorené, 0,4-1 mm, spočiatku guľovité, neskôr pohárikovité, disky oranžové, okraj zvinutý, vrúbkovaný, biely Reakcie: ? Substrát: mŕtve drevo listnatých stromov, vzácne na ihličnanoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://asco-sonneberg.de/pages/gallery/stictis-radiata-150201-tr-01xsmjj38261.php http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/apothecia/item/2335-stictis-radiata http://www.inaturalist.org/taxa/352459-Stictis-radiata https://www.sites.google.com/site/funghiparadise/c---lecanoromycetes/ostropales/stictidaceae/stictis-radiata-l-pers-1800  1


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.06.2017 10:29

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, nenápadný Apothecia: zanorené, 0,4-1 mm, spočiatku guľovité, neskôr pohárikovité, disky oranžové, okraj zvinutý, vrúbkovaný, biely Reakcie: ? Substrát: mŕtve drevo listnatých stromov, vzácne na ihličnanoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://asco-sonneberg.de/pages/gallery/stictis-radiata-150201-tr-01xsmjj38261.php http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/apothecia/item/2335-stictis-radiata http://www.inaturalist.org/taxa/352459-Stictis-radiata https://www.sites.google.com/site/funghiparadise/c---lecanoromycetes/ostropales/stictidaceae/stictis-radiata-l-pers-1800


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 24.02.2017 14:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lichen radiatus L., Sp. pl. 2 (1753) Lycoperdon radiatum L., Sp. pl., Edn 2 2: 1654 (1763) Peziza marginata With. Schmitzomia annulata (Cooke & W. Phillips) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. (London): 379 (1887) Schmitzomia carestiae De Not., Comm. Soc. crittog. Ital. 1(fasc. 5): 362 (1864) [1863] Schmitzomia radiata (L.) W. Phillips, Man. Brit. Discomyc. (London): 380 (1887) Stictis annulata Cooke & W. Phillips, Grevillea 9(no. 49): 7 (1880) Stictis carestiae (De Not.) Rehm, in Winter, Rabenh. Krypt.-Fl., Edn 2 (Leipzig) 1.3(lief. 30): 175 (1888) [1896] Stictis radiata (L.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 73 (1800) [1799] f. radiata Stictis radiata (L.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 73 (1800) [1799] subsp. radiata Stictis radiata (L.) Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 73 (1800) [1799] var. radiata

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 24.02.2017 14:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1čiaška fialová 1dubkovec

Český názov:

Old VersionNew Version
1řasnatka nafialovělá 1vnořenka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Peziza violacea 1Stictis radiata

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 23:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pers.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 08.05.2006 15:45

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Čiaška fialová

Peziza violacea
Řasnatka fialovělá