Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peziza phyllogena »

História popisu - Peziza phyllogena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 00:26

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Cooke 1889 1Cooke


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 30.06.2008 10:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom técia plodníc. Tento druh bol na americkom kontinente považovaný za Pezizu badiu, preto aj meno, ktoré jej dal Korf charakterizuje túto okolnosť. 1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovým nádychom técia plodníc. Tento druh bol na americkom kontinente považovaný za Pezizu badiu, preto aj meno, ktoré jej dal Korf charakterizuje túto okolnosť.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 30.06.2008 10:33

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Peziza phyllogena Cooke 1889 1Peziza phyllogena

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Cooke 1889


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.06.2008 21:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom técia plodníc. 1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom técia plodníc. Tento druh bol na americkom kontinente považovaný za Pezizu badiu, preto aj meno, ktoré jej dal Korf charakterizuje túto okolnosť.


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.06.2008 21:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Peziza badioconfusa Korf  1Peziza badioconfusa Korf 1954


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.06.2008 21:29

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Peziza badioconfusa 1Peziza phyllogena Cooke 1889

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Peziza phyllogena Cooke 1Peziza badioconfusa Korf

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom plodníc. 1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom técia plodníc.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 01.08.2007 20:06

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Peziza phyllogena Cooke

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Dosť sa podobá na čiašku hnedú (Peziza badia), od ktorej sa okrem ornamentiky výtrusov líši aj fialovou nádychom plodníc.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

Čiaška podvojná

Peziza badioconfusa
Řasnatka olivově hnědá