Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Otidea alutacea »

História popisu - Otidea alutacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 07.12.2019 22:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aleuria alutacea</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 42 (1879)<br><b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103 (1774)<br><b>Otidea alutacea var. parvispora</b> <b>Parslow &amp; Spooner</b>, <i>Ascomycete.org</i> <b>7</b>(6): 297 (2015)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 78 (1800) [1799]<br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821) 1<b>Aleuria alutacea</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 42 (1879)<br><b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103 (1774)<br><b>Otidea alutacea var. parvispora</b> <b>Parslow &amp; Spooner</b>, <i>Ascomycete.org</i> <b>7</b>(6): 297 (2015)<br><b>Otidea parvispora</b> <b>(Parslow &amp; Spooner) M. Carbone, Agnello, Kautmanov&#225;, Z.W. Ge &amp; P. Alvarado</b>, in Carbone, Agnello, Kautmanov&#224;, Ge &amp; Alvarado, <i>Ascomycete.org</i> <b>11</b>(4): 121 (2019)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 78 (1800) [1799]<br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 14-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky. Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně: tmavě kávové u skupiny O. bufonia, zatímco u komplexu O. alutacea je vnější strana bledě žlutohnědá (jako světlé dřevo) a hymenium může být v odstínech od světlého dřeva přes bílou kávu po tmavě červenohnědé. Poměrně dost herbářových položek O. alutacea a bufonia je ale určeno opačně, asi byly určeny podle nepřesného klíče. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6). 1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 14-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (O. parvispora + O. adorniae). Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně: tmavě kávové u skupiny O. bufonia, zatímco u komplexu O. alutacea je vnější strana bledě žlutohnědá (jako světlé dřevo) a hymenium může být v odstínech od světlého dřeva přes bílou kávu po tmavě červenohnědé. Poměrně dost herbářových položek O. alutacea a bufonia je ale určeno opačně, asi byly určeny podle nepřesného klíče. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6).


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 24.05.2019 18:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aleuria alutacea</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 42 (1879)<br><b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103 (1774)<br><b>Otidea alutacea</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 446 (1895) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Otidea alutacea var. parvispora</b> <b>Parslow &amp; Spooner</b>, <i>Ascomycete.org</i> <b>7</b>(6): 297 (2015)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 78 (1800) [1799]<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821) 1<b>Aleuria alutacea</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 42 (1879)<br><b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103 (1774)<br><b>Otidea alutacea var. parvispora</b> <b>Parslow &amp; Spooner</b>, <i>Ascomycete.org</i> <b>7</b>(6): 297 (2015)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 78 (1800) [1799]<br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 13-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky.  Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně - tmavě kávové u skupiny O. bufonia, bledé (jako světlé dřevo) u komplexu O. alutacea. Poměrně dost herbářových položek O. alutacea a bufonia je ale určeno opačně, asi byly určeny podle málo podrobného starého klíče. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6). 1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 14-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky.  Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně: tmavě kávové u skupiny O. bufonia, zatímco u komplexu O. alutacea je vnější strana bledě žlutohnědá (jako světlé dřevo) a hymenium může být v odstínech od světlého dřeva přes bílou kávu po tmavě červenohnědé. Poměrně dost herbářových položek O. alutacea a bufonia je ale určeno opačně, asi byly určeny podle nepřesného klíče. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6).


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 05.12.2018 20:21

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 13-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky.  Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně - tmavě kávové u skupiny O. bufonia, bledé (jako světlé dřevo) u komplexu O. alutacea. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6). 1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 13-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky.  Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně - tmavě kávové u skupiny O. bufonia, bledé (jako světlé dřevo) u komplexu O. alutacea. Poměrně dost herbářových položek O. alutacea a bufonia je ale určeno opačně, asi byly určeny podle málo podrobného starého klíče. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6).


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 17.11.2018 00:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103, tab. 155 (1774)<br><b>Otidea alutacea</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 446 (1895) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Otidea alutacea var. kauffmanii</b> <b>Kanouse</b>, <i>Mycologia</i> <b>41</b>(6): 673 (1950) [1949]<br><b>Otidea alutacea var. rainierensis</b> <b>Kanouse</b>, <i>Mycologia</i> <b>41</b>(6): 674 (1950) [1949]<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821) 1<b>Aleuria alutacea</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(2): 42 (1879)<br><b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b> [as '<i>Elvela</i>'], <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103 (1774)<br><b>Otidea alutacea</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 446 (1895) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Otidea alutacea var. parvispora</b> <b>Parslow &amp; Spooner</b>, <i>Ascomycete.org</i> <b>7</b>(6): 297 (2015)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 78 (1800) [1799]<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podle genetických výzkumů je okolo O. alutacea komplex druhů. V Evropě se vyskytují dvě skupiny dobře rozlišitelné podle velikosti výtrusů: s výtrusy cca 13-17 μ dlouhými, kam patří i O. alutacea s.str. (clade 3a, 3b, 5) a s výtrusy kratšími (clade 1 + nepojmenovaný). Malovýtrusý clade 1 byl pojmenovaný var. parvispora, toto jméno lze používat pro nálezy s menšími výtrusy do doby, než budou nalezeny morfologické rozlišovací znaky.  Otidea bufonia (syn. O. umbrina) má podobně velké výtrusy jako velkovýtrusá O. alutacea, ale zásadně se liší jejich tvar (oválný - tedy s téměř rovnoběžnými stranami - pro komplex O. alutacea, a lodičkovitý pro O. bufonia + O. mirabilis). Dalším rozdílem je přítomnost exudátů na buňkách vnějšího povrchu - u komplexu O. alutacea jsou žlutavé a téměř chybí, u skupiny okolo O. bufonia jsou tmavohnědé a hojné. Tvar parafýz je shodný u obou skupin. Exsikáty vypadají naprosto odlišně - tmavě kávové u skupiny O. bufonia, bledé (jako světlé dřevo) u komplexu O. alutacea. Literatura: Olariaga et al (2015): A monograph of Otidea (Pyronemataceae, Pezizomycetes). Persoonia 35. Parslow & Spooner (2015): The British species of Otidea (2). O. alutacea and related taxa. Ascomycete.org 7(6).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1[141173] Popis plodnice: Milan Zelenay Mikroskopicky snimok> Erik Brozmann Toto uško sa odlišuje od takmer všetkých ostatných aj tým, že farba vonkajšej časti plodnice, aj pôsobením počasia, farebne odlišuje od povrchu vnútornej časti plodnice - za vlhkejších podmienok je vnútorná aj vonkajšia strana plodnice rovnako sfarbená. 1Toto uško sa odlišuje od takmer všetkých ostatných aj tým, že farba vonkajšej časti plodnice, aj pôsobením počasia, farebne odlišuje od povrchu vnútornej časti plodnice - za vlhkejších podmienok je vnútorná aj vonkajšia strana plodnice rovnako sfarbená. U dvoubarevných (oschlých) plodnic je hymenium hnědé a vnější strana světlá, bledá. O. bufonia a mirabilis můžou začerstva mít také dvoubarevné plodnice, ale opačně zbarvené - hymenium je světlejší (hořčičně žluté) a vnější strana tmavší (modrá, modrošedá, hnědá).


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 13.02.2015 19:40

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Mass. 1(Pers.) Massee

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Helvella ochracea</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 103, tab. 155 (1774)<br><b>Otidea alutacea</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>4</b>: 446 (1895) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Otidea alutacea var. kauffmanii</b> <b>Kanouse</b>, <i>Mycologia</i> <b>41</b>(6): 673 (1950) [1949]<br><b>Otidea alutacea var. rainierensis</b> <b>Kanouse</b>, <i>Mycologia</i> <b>41</b>(6): 674 (1950) [1949]<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801)<br><b>Peziza alutacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 638 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. alutacea</font></b><br><b>Peziza alutacea var. communis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 221 (1822)<br><b>Peziza alutacea var. undulata</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza alutacea var. vesiculosa</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 310 (1805)<br><b>Peziza cochleata f. ochracea</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata var. alutacea</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza cochleata ? alutacea</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 50 (1822)<br><b>Peziza ochracea</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 61 (1800) [1799]<br><b>Plicaria alutacea</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 327 (1870) [1869-70]<br><b>Scodellina alutacea</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 668 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1118687


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 09.11.2010 09:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1[141173] Popis plodnice: Milan Zelenay Mikroskopicky snimok> Erik Brozmann 1[141173] Popis plodnice: Milan Zelenay Mikroskopicky snimok> Erik Brozmann Toto uško sa odlišuje od takmer všetkých ostatných aj tým, že farba vonkajšej časti plodnice, aj pôsobením počasia, farebne odlišuje od povrchu vnútornej časti plodnice - za vlhkejších podmienok je vnútorná aj vonkajšia strana plodnice rovnako sfarbená.


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 06.01.2009 23:40

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusný prach je biely. 1Výtrusný prach je biely. Výtrusy - 14-16 x 6-7 µm s dvoma tukovými kvapkami.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1[141173] Popis plodnice: Milan Zelenay Mikroskopicky snimok> Erik Brozmann


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 24.03.2006 19:04

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Mass.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek
Atlas našich húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.04.2002 00:00

Uško kožovožlté

Otidea alutacea
Ouško kožové

Jedlá huba
Výskyt: VIII. - IX.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica je 30-50 mm vysoká a 20-40 mm široká, nepravidelne čiaškovitá až lievikovitá, na vonkajšej sterilnej strane kožovožltá.

Plodná časť:

Vnútorná plodná strana je sivohnedastá.

Hlúbik:

Hlúbik je krátky, belavo plstnatý.

Dužina:

Dužina je žltkastá, v dospelosti dosť mäsitá, krehká, bez nápadnej vône a chuti.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Rastie od augusta do septembra v listnatých lesoch podhorských oblastí.

Význam:

Hoci je jedlé, pre praktických hubárov nemá nijaký význam, lebo je veľmi zriedkavé.