Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lachnum fuscescens »

História popisu - Lachnum fuscescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 09.08.2020 09:38

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Od podobných druhov rastúcich na iných typoch subtrátov (dubové listy, suché byle Rubus idaeus, alebo čeľade Poaceae) sa odlíši len mikroskopicky,  1Od podobných druhov rastúcich na iných typoch substrátov (dubové listy, suché byle Rubus idaeus, alebo čeľade Poaceae) sa odlíši len mikroskopicky,


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 09.08.2020 09:38

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Od podobných druhov rastúcich na iných typoch subtrátov (dubové listy, suché byle Rubus idaeus, alebo čeľade Poaceae) sa odlíši len mikroskopicky,

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v jarných mesiacoch, väčšinou hromadne na minuloročných, vlhkých listoch Fagus sylvatica v opade.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 11.05.2017 11:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1chlupáček nahnědlý

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.01.2012 19:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) P. Karst.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.02.2002 00:00

lachnetka nahnedlá

Lachnum fuscescens