Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phaeohelotium fagineum »

História popisu - Phaeohelotium fagineum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.09.2013 10:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hymenoscyphus fagineus 1Phaeohelotium fagineum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Dennis 1(Pers.) Hengstm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Helotium fagineum (Pers.) Fr. 1849; Ombrophila faginea (Pers.) Boud. 1907; Peziza faginea Pers. 1794; 1<b>Helotium fagineum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Hymenoscyphus fagineus</b> <b>(Pers.) Dennis</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 74 (1964)<br><b>Ombrophila faginea</b> <b>(Pers.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza faginea</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 114 (1794)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1512514


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.09.2013 10:05

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Phaeohelotium fagineum 1Hymenoscyphus fagineus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Hengstm. 1(Pers.) Dennis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Helotium fagineum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Hymenoscyphus fagineus</b> <b>(Pers.) Dennis</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 74 (1964)<br><b>Ombrophila faginea</b> <b>(Pers.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza faginea</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 114 (1794) 1Helotium fagineum (Pers.) Fr. 1849; Ombrophila faginea (Pers.) Boud. 1907; Peziza faginea Pers. 1794;

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1512514 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.09.2013 10:02

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hymenoscyphus fagineus 1Phaeohelotium fagineum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Dennis 1(Pers.) Hengstm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Helotium fagineum (Pers.) Fr. 1849; Ombrophila faginea (Pers.) Boud. 1907; Peziza faginea Pers. 1794; 1<b>Helotium fagineum</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 356 (1849)<br><b>Hymenoscyphus fagineus</b> <b>(Pers.) Dennis</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 74 (1964)<br><b>Ombrophila faginea</b> <b>(Pers.) Boud.</b>, <i>Hist. Class. Discom. Eur.</i> (Paris): 92 (1907)<br><b>Peziza faginea</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 114 (1794)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1512514


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 16:17

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Dennis 1964 1(Pers.) Dennis


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 09:12

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1Voskovička 1voskovička buková

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Dennis 1964

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Helotium fagineum (Pers.) Fr. 1849; Ombrophila faginea (Pers.) Boud. 1907; Peziza faginea Pers. 1794;


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.03.2006 14:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Voskovička


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 16.03.2006 21:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Apotécium do 1 mm široké, miskovité.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Dlhý do 10mm, široký do 0,3 mm.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 112 x 3,5 mikrometra.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 16.03.2006 21:47

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na bukviciach.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Pre praktických hubárov bezvýznamná huba. Pre svoje malé rozmery väčšinou prehliadnutá.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 16.03.2006 21:45

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Eliptické až vretenovité výtrusy 12 x 3,5 mikrometra, neseptované. 1


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 16.03.2006 21:45

Výskyt do:

Old VersionNew Version
111 110

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Eliptické až vretenovité výtrusy 8-12 x 3,5-5 &#956;m, neseptované. 1Eliptické až vretenovité výtrusy 12 x 3,5 mikrometra, neseptované.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 16.03.2006 21:41

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Eliptické až vretenovité výtrusy 8-12 x 3,5-5 &#956;m, neseptované.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.02.2002 00:00

Čiašočka kučeravá

Hymenoscyphus fagineus