Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Humaria hemisphaerica »

História popisu - Humaria hemisphaerica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 03.02.2021 17:50

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lachnea hemisphaerica</b> <b>(F.H. Wigg.) Gillet</b>, <i>Champignons de France</i>, Discom.(3): 73 (1880) [1879]<br><b>Lachnea hemisphaerica f. infusoria</b> <b>(Velen.) Svr&#269;ek</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>4B</b>(6): 50 (1948)<br><b>Lachnea hemisphaerica var. carbonaria</b> <b>B&#225;nhegyi</b>, <i>Mathem. Term&#233;szettud. Ertes.</i> <b>59</b>: 600 (1940)<br><b>Lachnea hemisphaerica var. hungarica</b> <b>B&#225;nhegyi</b>, <i>Borb&#225;sia</i> <b>2</b>(3-10): 107 (1940)<br><b>Lachnea hemisphaerica var. infusoria</b> <b>Velen.</b>, <i>Monogr. Discom. Bohem.</i> (Prague): 310 (1934)<br><b>Lachnea hemisphaerica var. pusilla</b> <b>Peck</b>, <i>Bull. N.Y. St. Mus.</i> <b>157</b>: 40 (1912) [1911]<br><b>Lachnea hemisphaerica var. replicata</b> <b>(Tode) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 167 (1889)<br><b>Lachnea hemisphaerica var. subcalva</b> <b>(Ellis) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 167 (1889)<br><b>Mycolachnea hemisphaerica</b> <b>(F.H. Wigg.) Maire</b>, <i>Publ. Inst. Bot. Barcelona</i> <b>3</b>(no. 4): 24 (1937)<br><b>Peziza hemisphaerica</b> <b>F.H. Wigg.</b>, <i>Prim. fl. holsat.</i> (Kiliae): 105 (1780)<br><b>Peziza hemisphaerica var. minor</b> <b>Nyl.</b><br><b>Peziza hemisphaerica var. proximella</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 69 (1871)<br><b>Peziza hemisphaerica var. subcalva</b> <b>Ellis</b>, in Ellis &amp; Everhart, <i>J. Mycol.</i> <b>1</b>(3): 47 (1885)<br><b>Peziza hispida</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>2</b>(no. 14): tab. 147 (1799)<br><b>Peziza replicata</b> <b>Tode</b>, <i>Schr. Ges. naturf. Freunde, Berlin</i> <b>4</b>: 269 (1783)<br><b>Scutellinia hemisphaerica</b> <b>(F.H. Wigg.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 869 (1891)<br><b>Sepultaria hemisphaerica</b> <b>(F.H. Wigg.) Lambotte</b>, <i>M&#233;m. Soc. roy. Sci. Li&#232;ge</i>, S&#233;rie 2 <b>14</b>: 302 [prepr.] (1887) [1888]

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1120602


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 22:03

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(F.H. Wigg.) Fuckel


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2005 11:18

humária polguľovitá

Humaria hemisphaerica
bělokosmatka polokulovitá