Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Albatrellus ovinus »

História popisu - Albatrellus ovinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 22:47

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schaeff.ex Fr.) Kotl.et Pouz. 1(Schaeff.) Kotl. & Pouzar

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Boletus ovinus Schaeff.; Polyporus ovinus (Schaeff.) ex Fr.; Scutiger ovinus (Schaeff.ex Fr.) Murrill; Calopus ovinus (Schaeff.ex Fr.) Quél. 1<b>Albatrellus albidus</b> <b>(Pers.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 645 (1821)<br><b>Boletus albidus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 515 (1801)<br><b>Boletus carinthiacus</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 514 (1801)<br><b>Boletus fragilis</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 84 (1796)<br><b>Boletus ovinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 83 (1774)<br><b>Caloporus ovinus</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 164 (1886)<br><b>Polyporus limonius</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 668 (1922)<br><b>Polyporus lutescens</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 669 (1922)<br><b>Polyporus ovinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 346 (1821)<br><b>Polyporus subsquamosus var. luteolus</b> <b>Beck</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>36</b>: 469 (1886)<br><b>Scutiger ovinus</b> <b>(Schaeff.) Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(1): 20 (1920)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1292351


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 18.07.2006 22:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.ex Fr.) Kotl.et Pouz.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Boletus ovinus Schaeff.; Polyporus ovinus (Schaeff.) ex Fr.; Scutiger ovinus (Schaeff.ex Fr.) Murrill; Calopus ovinus (Schaeff.ex Fr.) Quél.


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Pavel Lizoň
Malý atlas húb
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.09.2001 00:00

Krásnopórovec ovčí

Albatrellus ovinus
Krásnopórka mlynářka

Jedlá huba
Výskyt: V. - X.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk má v priemere 50-120 mm, v pôdoryse je okrúhly alebo nepravidelne elipsovitý, mierne klenutý alebo rozlične poprehýbaný, na temene často hrboľkatý, okraj býva za mladi podvinutý, v dospelosti ostrý a zvlnený; pokožka klobúka je v mladosti biela alebo belavá, v dospelosti žltoolivová, za sucha rozpukaná na políčka.

Plodná časť:

Rúrky sú veľmi krátke (1-2 mm), biele, miestami zbiehajúce na hlúbik. Ústia rúrok sú drobné (2-3 na 1 mm), okrúhle, biele, v dospelosti s citrónovožltým odtieňom.

Hlúbik:

Hlúbik je centrálny alebo častejšie excentrický, 30-70 mm vysoký a 10-30 mm hrubý, nepravidelne valcovitý, biely, hladký a holý.

Dužina:

Dužina je za mladi biela, v dospelosti citrónovožltá, mäsitá, v klobúku 10-20 mm hrubá, príjemne vonia ako mandle.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je biely.

Výskyt:

Rastie od mája do októbra v podhorských a horských ihličnatých lesoch. Vo vyšších polohách je to u nás dosť rozšírená huba.

Význam:

Je to jedlá huba vhodná do polievok, omáčok a na sušenie. Cenná je najmä preto, lebo má kompaktnú dužinu a dá sa dobre prepravovať.