Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Diatrype flavovirens »

História popisu - Diatrype flavovirens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 01.04.2020 11:01

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1= Eutypa flavovirens

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:55

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 13.02.2002 00:00

diatrypka zelenkastá

Diatrype flavovirens