Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Urocystis poae »

História popisu - Urocystis poae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.12.2011 22:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Liro) Padwick & A. Khan

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tuburcinia occulta var. poae (Liro) Cif., Quaderno Ist. Bot. Univ. Pavia 27: 327 (1963) Tuburcinia poae Liro, Ann. Univ. fenn. Aboënsis, Ser. A 1(no. 1): 22 (1922)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.02.2002 00:00

sneťovec lipnicový

Urocystis poae