Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thanatephorus fusisporus »

História popisu - Thanatephorus fusisporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:52

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(J. Schröt.) Hauerslev & P. Roberts 1996 1(J. Schröt.) Hauerslev & P. Roberts


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 03.04.2007 08:37

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohoplodník

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Uthatobasidium fusisporum 1Thanatephorus fusisporus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(J. Schröt.) Hauerslev & P. Roberts 1996

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Coniophora vaga Burt 1917; Corticium flavescens; Corticium fusisporum (J. Schröt.) Brinkmann 1904; Hypochnus fusisporus J. Schröt. 1888; Pellicularia flavescens; Peniophora fusispora (J. Schröt.) Höhn. & Litsch. 1906; Uthatobasidium fusisporum (J. Schröt.) Donk 1958; Zygodesmus limonisporus Ellis & Everh. 1891;


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 12.02.2002 00:00

Chrastlík vretenovitovýtrusný

Uthatobasidium fusisporum