Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tomentella crinalis »

História popisu - Tomentella crinalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 02.12.2015 21:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Acia crinalis (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879) Caldesiella crinalis (Fr.) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 638 (1922) Caldesiella ferruginosa (Pers.) Sacc., Michelia 2(no. 7): 303 (1881) Hydnum crinale Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 516 (1838) [1836-1838] Hydnum ferruginosum Pers. Hydnum tabacinum Cooke, Grevillea 14(no. 72): 129 (1886) Odontia crinalis (Fr.) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3(1): 96 (1897) 1<b>Acia crinalis</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 42 (1879)<br><b>Caldesiella crinalis</b> <b>(Fr.) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 638 (1922)<br><b>Caldesiella ferruginosa</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Michelia</i> <b>2</b>(no. 7): 303 (1881)<br><b>Caldesiella ferruginosa</b> <b>(Pers.) Sacc.</b>, <i>Michelia</i> <b>2</b>(no. 7): 303 (1881) <b><font color='#0000FF'>var. ferruginosa</font></b><br><b>Hydnum crinale</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 516 (1838) [1836-1838]<br><b>Hydnum ferruginosum</b> <b>Pers.</b><br><b>Hydnum tabacinum</b> <b>Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 129 (1886)<br><b>Odontia crinalis</b> <b>(Fr.) Bres.</b>, <i>Atti Acad. Agiato Rovereto</i> <b>3</b>(1): 96 (1897)<br><b>Tomentella crinalis</b> <b>(Fr.) M.J. Larsen</b>, <i>Taxon</i> <b>16</b>: 511 (1967) <b><font color='#0000FF'>var. crinalis</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1340109


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) M.J. Larsen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Acia crinalis (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 42 (1879) Caldesiella crinalis (Fr.) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 638 (1922) Caldesiella ferruginosa (Pers.) Sacc., Michelia 2(no. 7): 303 (1881) Hydnum crinale Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 516 (1838) [1836-1838] Hydnum ferruginosum Pers. Hydnum tabacinum Cooke, Grevillea 14(no. 72): 129 (1886) Odontia crinalis (Fr.) Bres., Atti Acad. Agiato Rovereto 3(1): 96 (1897)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

plsťovka hrdzavá

Tomentella crinalis
vatička ostnitá