Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tephrocybe putida »

História popisu - Tephrocybe putida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 11.12.2012 08:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1penízovka zvadlá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) M.M. Moser 1(P. Karst.) M.M. Moser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus putidus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 54 (1838) [1836-1838] Collybia putida Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 243 (1887) Collybia putidella P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 174 (1960) Collybia rancida subsp. putida (Fr.) Sacc., (1887) Gyrophila putidus (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 16 (1886) Lyophyllum putidum (Fr.) Singer, Annls mycol. 41(1/3): 103 (1943) Tephrocybe putidella (P.D. Orton) P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29(1): 76 (1960) Tricholoma putidum (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 56 (1879) 1<b>Agaricus putidus</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 54 (1838) [1836-1838]<br><b>Collybia putidella</b> <b>P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 174 (1960)<br><b>Collybia rancida subsp. putida</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 243 (1887)<br><b>Gyrophila putidus</b> <b>(P. Karst.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 16 (1886)<br><b>Lyophyllum putidum</b> <b>(P. Karst.) Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>41</b>(1/3): 103 (1943)<br><b>Tephrocybe putidella</b> <b>(P.D. Orton) P.D. Orton</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 76 (1960)<br><b>Tricholoma putidum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 56 (1879)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1339959


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) M.M. Moser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus putidus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 54 (1838) [1836-1838] Collybia putida Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 243 (1887) Collybia putidella P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 174 (1960) Collybia rancida subsp. putida (Fr.) Sacc., (1887) Gyrophila putidus (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 16 (1886) Lyophyllum putidum (Fr.) Singer, Annls mycol. 41(1/3): 103 (1943) Tephrocybe putidella (P.D. Orton) P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29(1): 76 (1960) Tricholoma putidum (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 56 (1879)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

sivolupeňovka hnedá

Tephrocybe putida