Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tephrocybe anthracophila »

História popisu - Tephrocybe anthracophila

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 09.12.2015 23:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus anthracophilus</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>4</b>: 532 (1829)<br><b>Collybia anthracophila</b> <b>(Lasch) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zwickau): 114 (1871)<br><br><b>Collybia carbonaria</b> <b>(Velen.) P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 174 (1960)<br><b>Lyophyllum anthracophilum</b> <b>(Lasch) M. Lange &amp; Sivertsen</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>3</b>: 120 (1987)<br><b>Lyophyllum atratum var. sphaerosporum</b> <b>(K&#252;hner &amp; Romagn.) M. Lange</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>19</b>: 134 (1954)<br><b>Lyophyllum carbonarium</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 40 (1953)<br><b>Lyophyllum sphaerosporum</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 166 (1953)<br><b>Omphalia carbonaria</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>2</b>: 288 (1920)<br><b>Tephrocybe carbonaria</b> <b>(Velen.) Donk</b>, <i>Nova Hedwigia</i>, Beih. <b>5</b>: 284 (1962) 1<b>Agaricus anthracophilus</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>4</b>: 532 (1829)<br><b>Collybia anthracophila</b> <b>(Lasch) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 114 (1871)<br><br><b>Collybia carbonaria</b> <b>(Velen.) P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 174 (1960)<br><b>Lyophyllum anthracophilum</b> <b>(Lasch) M. Lange &amp; Sivertsen</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>3</b>: 120 (1987)<br><b>Lyophyllum atratum var. sphaerosporum</b> <b>(K&#252;hner &amp; Romagn.) M. Lange</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>19</b>: 134 (1954)<br><b>Lyophyllum carbonarium</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 40 (1953)<br><b>Lyophyllum sphaerosporum</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 166 (1953)<br><b>Lyophyllum sphaerosporum</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 166 (1953) <b><font color='#0000FF'>var. sphaerosporum</font></b><br><b>Omphalia carbonaria</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>2</b>: 288 (1920)<br><b>Tephrocybe carbonaria</b> <b>(Velen.) Donk</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>5</b>: 284 (1962)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 11.12.2012 08:19

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1penízovka uhelná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus anthracophilus Lasch, Linnaea 4: 532 (1829) Collybia anthracophila (Lasch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 114 (1871) Collybia carbonaria (Velen.) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 174 (1960) Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange & Sivertsen, Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 3: 120 (1987) Lyophyllum atratum var. sphaerosporum (Kühner & Romagn.) M. Lange, Revue Mycol., Paris 19: 134 (1954) Lyophyllum carbonarium (Velen.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) (Stuttgart) 2: 40 (1953) Lyophyllum sphaerosporum Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 166 (1953) Omphalia carbonaria Velen., České Houby 2: 288 (1920) Tephrocybe carbonaria (Velen.) Donk, Nova Hedwigia, Beih. 5: 284 (1962) 1<b>Agaricus anthracophilus</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>4</b>: 532 (1829)<br><b>Collybia anthracophila</b> <b>(Lasch) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zwickau): 114 (1871)<br><br><b>Collybia carbonaria</b> <b>(Velen.) P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 174 (1960)<br><b>Lyophyllum anthracophilum</b> <b>(Lasch) M. Lange &amp; Sivertsen</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>3</b>: 120 (1987)<br><b>Lyophyllum atratum var. sphaerosporum</b> <b>(K&#252;hner &amp; Romagn.) M. Lange</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>19</b>: 134 (1954)<br><b>Lyophyllum carbonarium</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 40 (1953)<br><b>Lyophyllum sphaerosporum</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 166 (1953)<br><b>Omphalia carbonaria</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>2</b>: 288 (1920)<br><b>Tephrocybe carbonaria</b> <b>(Velen.) Donk</b>, <i>Nova Hedwigia</i>, Beih. <b>5</b>: 284 (1962)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1339942


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Lasch) P.D. Orton

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus anthracophilus Lasch, Linnaea 4: 532 (1829) Collybia anthracophila (Lasch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 114 (1871) Collybia carbonaria (Velen.) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 174 (1960) Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange & Sivertsen, Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 3: 120 (1987) Lyophyllum atratum var. sphaerosporum (Kühner & Romagn.) M. Lange, Revue Mycol., Paris 19: 134 (1954) Lyophyllum carbonarium (Velen.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) (Stuttgart) 2: 40 (1953) Lyophyllum sphaerosporum Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 166 (1953) Omphalia carbonaria Velen., České Houby 2: 288 (1920) Tephrocybe carbonaria (Velen.) Donk, Nova Hedwigia, Beih. 5: 284 (1962)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

sivolupeňovka spálenisková

Tephrocybe anthracophila