Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tremella steidleri »

História popisu - Tremella steidleri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.06.2016 13:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tremella encephala var. steidleri Bres., Annls mycol. 6(1): 46 (1908) 1<b>Tremella encephala var. steidleri</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>6</b>(1): 46 (1908)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414499


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.) Bourdot & Galzin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tremella encephala var. steidleri Bres., Annls mycol. 6(1): 46 (1908)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

rôsolovka teplomilná

Tremella steidleri